Ranskan verbin "Mourir" konjugointi

Mourir, joka tarkoittaa ranskaksi "kuolla", on tärkeä verbi, jota käytetään usein arkikeskusteluissa ja kirjallisuudessa. Se kuuluu ranskalaisten verbien kolmanteen ryhmään, joita kutsutaan epäsäännöllisiksi verbeiksi niiden arvaamattomien taivutusmallien vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme, miten "mourir" taivutetaan eri aikamuodoissa ja tunnelmissa.

 

indikatiivin preesens

Preesensin indikatiivia käytetään kuvaamaan nykyhetkessä tapahtuvia toimia tai tiloja. Tässä on, miten "mourir" taivutetaan preesens indikatiivissa:

- Je meurs (Minä kuolen)
- Tu meurs (Sinä kuolet)
- Il/elle/on meurt (Hän kuolee)
- Nous mourons (Me kuolemme)
- Vous mourez (Sinä kuolet)
- Ils/elles meurent (He kuolevat)

 

Past indikatiivi

Menneisyyden indikatiivia käytetään puhuttaessa menneisyydessä tapahtuneista toimista. Tässä on, miten "mourir" taivutetaan menneen indikatiivin aikamuodossa:

- Je suis mort(e) (Minä kuolin)
- Tu es mort(e) (Sinä kuolit)
- Il/elle/on est mort(e) (Hän kuoli)
- Nous sommes morts(es) (Me kuolimme)
- Vous êtes mort(e)s (Sinä kuolit)
- Ils/elles sont morts(es) (He kuolivat)

 

Tulevaisuus Ohjeellinen

Tulevaisuuden toimien tai tapahtumien ilmaisemiseen voit käyttää tulevaisuuden indikatiivia. "mourir":n konjugointi tulevassa aikamuodossa on suhteellisen suoraviivaista:

- Je mourrai (Minä kuolen)
- Tu mourras (Sinä kuolet)
- Il/elle/on mourra (Hän kuolee)
- Nous mourrons (Me kuolemme)
- Vous mourrez (Sinä kuolet)
- Ils/elles mourront (He kuolevat)

 

Ehdollinen

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan hypoteettisia toimia tai tapahtumia. Jos haluat konjugoida "mourir" konditionaalissa, käytä seuraavia muotoja:

- Je mourrais (Minä kuolen)
- Tu mourrais (Sinä kuolisit)
- Il/elle/on mourrait (Hän kuolisi)
- Nous mourrions (Me kuolisimme)
- Vous mourriez (Sinä kuolisit)
- Ils/elles mourraient (He kuolisivat)

 

Subjunktiivi

Konjunktiivia käytetään usein riippuvuuslausekkeissa ilmaisemaan epäilyjä, toiveita, tunteita ja muita subjektiivisia ajatuksia. Tässä ovat "mourir":n subjunktiivimuodot:

- Que je meure (Että kuolen)
- Que tu meures (Että kuolet)
- Qu'il/elle/on meure (Että hän kuolee)
- Que nous mourions (Että me kuolemme)
- Que vous mouriez (Että kuolet)
- Qu'ils/elles meurent (Että he kuolevat)

 

Imperatiivinen

Imperatiivia käytetään käskyjen ja pyyntöjen esittämiseen. "mourir":n imperatiivimuodot ovat:

- Meurs (Die) - Epävirallinen yksikkö
- Mourons (Let's die) - Monikon ensimmäinen persoona
- Mourez (Die) - Muodollinen yksikössä ja monikossa

 

10 esimerkkilausetta sanalla "mourir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "mourir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je meurs d'impatience de te voir. (Kuolen kärsimättömyydestä nähdä sinut.) - Present Indicative
  2. Hän on kuollut kuuden vuoden kuluttua. (Hän kuoli kymmenen vuotta sitten.) - Past Indicative
  3. Nous mourrons tous un jour. (Me kaikki kuolemme jonain päivänä.) - Tulevaisuuden indikatiivi
  4. Jos olisin sairas, olisin kuollut. (Jos olisin sairas, kuolisin nälkään.) - Ehdollinen.
  5. Je crains qu'il ne meure avant l'arrivée des secours. (Pelkään, että hän kuolee ennen kuin apu saapuu.) - Subjunktiivi
  6. Mourons ensemble pour une cause noble. (Kuollaan yhdessä jalon asian puolesta.) - Imperatiivi
  7. Elle a peur de mourir seule. (Hän pelkää kuolla yksin.) - preesens indikatiivi
  8. Après sa longue maladie, il est enfin mort en paix. (Pitkän sairautensa jälkeen hän kuoli lopulta rauhallisesti.) - Past Indicative
  9. Jos jatkat mässäilyä, murehdit ennenaikaisesti. (Jos jatkat tupakointia, kuolet ennenaikaisesti.) - Tulevaisuuden indikatiivi.
  10. On välttämätöntä, että löydämme keinon, jolla emme voi kuolla kuumeisesti. (Meidän on löydettävä keino olla jäätymättä kuoliaaksi.) - Subjunktiivi.

 

Yhteenveto

Ranskan verbin "mourir" taivuttaminen voi olla hieman hankalaa, erityisesti oppijoille, koska se on epäsäännöllinen. Kun kuitenkin harjoittelet ja tunnet eri aikamuodot ja mielialat, voit käyttää tätä tärkeää verbiä luottavaisesti ranskankielisissä keskusteluissasi ja kirjoituksissasi. Muista, että verbien konjugaatioiden hallitseminen on olennainen askel kohti ranskan kielen taitoa.