Ranskan verbin "Découvrir" konjugointi

Ranskan kieli on tunnettu monimutkaisesta verbien taivutusjärjestelmästään. Jokainen verbi voi muuttaa muotoaan aikamuodon, mielialan, persoonan ja luvun mukaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme ranskankielisen verbin "découvrir", joka tarkoittaa "löytää", taivutusta.

 

Nykyhetken taivutus

Nykyisessä aikamuodossa "découvrir" taivutetaan seuraavasti:

- Je découvre (löydän)
- Tu découvres (Sinä löydät)
- Il/Elle découvre (Hän löytää)
- Nous découvrons (Me löydämme)
- Vous découvrez (Löydät)
- Ils/Elles découvrent (He löytävät)

 

Menneen ajan taivutus

 

Passé Composé

Menneisyydessä tapahtuneiden toimien ilmaisemiseen käytetään yleisesti passé composé -aikamuotoa. Se muodostetaan käyttämällä apuverbiä "avoir" (olla) tai "être" (olla) ja "découvrir"-verbin mennyttä partitiivia, joka on "découvert". Näin se näyttää:

- J'ai découvert (Löysin)
- Tu as découvert (Sinä löysit)
- Il/Elle a découvert (Hän löysi)
- Nous avons découvert (Me löysimme)
- Vous avez découvert (Sinä löysit)
- Ils/Elles ont découvert (He löysivät)

 

Imparfait

Imperfektin aikamuotoa käytetään kuvaamaan menneessä ajassa tapahtuvaa tai tavanomaista toimintaa. Jos haluat konjugoida "découvrir" imperfektissä, poistat -er-päätteen ja lisäät sopivat päätteet:

- Je découvrais (Minulla oli tapana löytää)
- Tu découvrais (Sinulla oli tapana löytää)
- Il/Elle découvrait (Hänellä oli tapana löytää)
- Nous découvrions (Meillä oli tapana löytää)
- Vous découvriez (Sinulla oli tapana löytää)
- Ils/Elles découvraient (Heillä oli tapana löytää)

 

Tulevaisuuden aikamuodon taivutus

Tulevaisuudessa tapahtuvien toimien ilmaisemiseen voit käyttää tulevaisuuden aikamuotoa. Ranskan kielessä futuuri muodostetaan lisäämällä tiettyjä päätteitä verbin infinitiivin muotoon. Sanan "découvrir" taivutus tulevassa aikamuodossa on seuraava:

- Je découvrirai (löydän)
- Tu découvriras (Sinä tulet huomaamaan)
- Il/Elle découvrira (Hän löytää)
- Nous découvrirons (Me löydämme)
- Vous découvrirez (Sinä tulet huomaamaan)
- Ils/Elles découvriront (He tulevat huomaamaan)

 

Ehdollinen tunnelma Conjugation

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka ovat riippuvaisia tietyistä ehdoista. Jos haluat konjugoida "découvrir" konditionaalisessa tunnelmassa, lisäät kantasanaan tietyt päätteet. Se näyttää seuraavalta:

- Je découvrirais (minä löytäisin)
- Tu découvrirais (Sinä löytäisit)
- Il/Elle découvrirait (Hän löytäisi)
- Nous découvririons (Me löytäisimme)
- Vous découvririez (Löytäisit)
- Ils/Elles découvriraient (He huomaisivat)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "Découvrir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "Découvrir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. J'ai découvert un trésor dans le jardin. (Löysin aarteen puutarhasta.) - Passé Composé
  2. Je découvre toujours de nouveaux livres intéressants. (Löydän koko ajan uusia mielenkiintoisia kirjoja.) - Present Tense
  3. Il découvrira la vérité un jour. (Hän saa totuuden selville jonain päivänä.) - Tuleva aikamuoto
  4. Nous découvrions la ville ensemble. (Löysimme kaupungin yhdessä.) - Imperfektin aikamuoto
  5. Elles ont découvert un talent caché. (He löysivät piilotetun lahjakkuuden.) - Passé Composé
  6. Vous découvrirez de belles plages pendant vos vacances. (Löydät kauniita rantoja lomasi aikana.) - Tulevaisuuden aikamuoto
  7. Elle découvrira bientôt son cadeau d'anniversaire. (Hän löytää pian syntymäpäivälahjansa.) - Future Tense
  8. Nous découvrons toujours de nouvelles saveurs en voyageant. (Löydämme aina uusia makuja matkustaessamme.) - Present Tense
  9. Ils découvraient des ruines anciennes lors de leur expédition. (He löysivät muinaisia raunioita retkikuntansa aikana.) - Imperfekti.
  10. Tu découvres un nouveau hobby passionnant. (Löydät uuden jännittävän harrastuksen.) - preesens

 

Yhteenveto

Ranskalaisten verbien konjugointi voi olla haastava tehtävä eri aikamuotojen ja mielialojen vuoksi. Tässä artikkelissa olemme tutkineet "découvrir"-verbin taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa, mukaan lukien preesens, menneisyys (passé composé ja imperfekti), tulevaisuus ja konditionaali. Harjoittelemalla ja tutustumalla näihin konjugaatioihin voit parantaa kykyäsi kommunikoida tehokkaasti ranskaksi ja ilmaista toimia eri aikaväleillä ja tilanteissa.