"Savoir" - Taivutus ranskankielisestä verbistä

Ranskan kieli on tunnettu monimutkaisista verbikonjugaatioistaan, ja yksi tärkeimmistä ja yleisimmin käytetyistä verbeistä ranskan kielessä on "savoir". "Savoir" tarkoittaa englanniksi "tietää", ja se on monipuolinen verbi, jolla on useita merkityksiä ja käyttötarkoituksia eri yhteyksissä. Tässä artikkelissa tutkimme ranskalaisen "savoir"-verbin taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa ja valotamme sen muotoja ja käyttötapoja.

 

Indikatiivi preesens

Nykyisessä aikamuodossa "savoir" taivutetaan seuraavasti:

- Je sais (tiedän)
- Tu sais (Tiedät, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on sait (Hän tietää)
- Nous savons (Me tiedämme)
- Vous savez (Tiedätkö, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles savent (He tietävät)

"Je sais" ja "tu sais" ovat yksikön ensimmäinen ja toinen persoona, kun taas "il/elle/on sait" on yksikön kolmas persoona. "Nous savons" ja "vous savez" ovat monikon ensimmäinen ja toinen persoona ja "ils/elles savent" on monikon kolmas persoona.

 

Menneet aikamuodot

1. Passé Composé (preesens perfekti)

Menneisyydessä suoritettujen toimien ilmaisemiseen käytetään passé composé -aikamuotoa. Tässä aikamuodossa "savoir" taivutetaan apuverbillä "avoir" ja menneen ajan partitiivilla "su".

- J'ai su (Tiesin)
- Tu as su (Sinä tiesit, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on a su (Hän tiesi)
- Nous avons su (Me tiesimme)
- Vous avez su (Tiesit, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles ont su (He tiesivät)

 

2. Imparfait (Imperfekti)

Imperfektin aikamuotoa käytetään kuvaamaan menneessä ajassa tapahtuvaa tai tavanomaista toimintaa. Jos haluat konjugoida "savoir" imperfektissä, lisää seuraavat päätteet verbin kantaan:

- Je savais (Tiesin)
- Tu savais (Tiesit, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on savait (Hän tiesi)
- Nous savions (Me tiesimme)
- Vous saviez (Tiesit, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles savaient (He tiesivät)

 

Konditionaali

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka tapahtuisivat tietyissä olosuhteissa. Jos haluat konjugoida "savoir" ehdollisella mielialalla, lisää seuraavat päätteet verbin infinitiivin muotoon:

- Je saurais (tietäisin)
- Tu saurais (Sinä tietäisit, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on saurait (Hän tietäisi)
- Nous saurions (Me tietäisimme)
- Vous sauriez (Sinä tietäisit, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles sauraient (He tietäisivät)

 

Indikatiivi futuuri

Tulevaisuuden aikamuotoa käytetään puhuttaessa tulevaisuudessa tapahtuvista toimista. Jos haluat konjugoida "savoir" tulevaisuuden aikamuodossa, lisää seuraavat päätteet verbin infinitiivin muotoon:

- Je saurai (Minä tiedän)
- Tu sauras (Sinä tiedät, epävirallinen yksikössä)
- Il/elle/on saura (Hän tietää)
- Nous saurons (Me tiedämme)
- Vous saurez (Te tiedätte, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles sauront (He tietävät)

 

Konjunktiivi

Konjunktiivia käytetään ilmaisemaan epäilyä, toivetta tai epävarmuutta. Jos haluat konjugoida "savoir" konjunktiivisessa tunnelmassa, käytät seuraavia muotoja:

- Que je sache (Sen minä tiedän)
- Que tu saches (Että tiedät, epävirallinen yksikkö)
- Qu'il/elle/on sache (Että hän tietää)
- Que nous sachions (Että me tiedämme)
- Que vous sachiez (että tiedät, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Qu'ils/elles sachent (Että he tietävät)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "savoir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "savoir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je sais parler français. (Osaan puhua ranskaa.) - Nykyhetki
  2. Tu savais la réponse hier. (Sinä tiesit vastauksen eilen.) - Imperfektin aikamuoto
  3. Il saura bientôt la vérité. (Hän saa pian tietää totuuden.) - Tuleva aikamuoto
  4. Nous avons su la nouvelle hier soir. (Saimme tietää uutiset eilen illalla.) - Passé Composé
  5. Vous sauriez la réponse si vous demandiez. (Tietäisit vastauksen, jos kysyisit.) - Ehdollinen tunnelma.
  6. He tiesivät, että olin myöhässä. (He tiesivät, että olin myöhässä.) - Imperfektin aikamuoto
  7. Que je sache, il n'a pas encore décidé. (Tietääkseni hän ei ole vielä päättänyt.) - Konjunktiivi Mood.
  8. Elle saura le résultat demain. (Hän saa tietää tuloksen huomenna.) - Tuleva aikamuoto
  9. Nous savions qu'il était difficile. (Tiesimme, että se oli vaikeaa.) - Imperfektin aikamuoto
  10. He tiesivät, että te tulette. (He tiesivät, että tulisit.) - Imperfektin aikamuoto

Nämä lauseet osoittavat "savoir"-verbin käyttöä eri aikamuodoissa ja tunnelmissa, mikä korostaa sen monipuolisuutta ranskan kielessä.