“Finir” – Conjugation of the French Verb

Ranskan monien verbien joukosta "finir" on tärkeä verbi, jota käytetään usein jokapäiväisessä keskustelussa ja kirjoittamisessa. Finir-verbin oikean taivutuksen ymmärtäminen on olennainen askel kohti sujuvaa ranskan kielen hallintaa. Tässä artikkelissa tarkastelemme "finir"-verbin taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa, jotta voit käyttää sitä itsevarmasti eri yhteyksissä.

 

Infinitiivimuoto: "Finir"

Ennen kuin tarkastelemme sanan "finir" taivutusta, aloitetaan infinitiivimuodosta. Verbin infinitiivimuoto on sen perusmuoto, ja "finir" on yksinkertaisesti "finir". Tämän verbin konjugoimiseksi sinun on muutettava sitä subjektin ja aikamuodon mukaan, mikä antaa sille eri päätteet.

 

Indikatiivi preesens

1. Je finis - Minä lopetan
2. Tu finis - Sinä lopetat
3. Il/Elle/On finit - Hän/he/One lopettaa.
4. Nous finissons - Me lopetamme
5. Vous finissez - Sinä lopetat
6. Ils/Elles finissent - He päättävät.

Nykyhetken indikatiivia käytetään kuvaamaan toimia, jotka tapahtuvat tällä hetkellä, tai tavanomaisia toimia. Finir-verbin konjugointi preesens indikatiivissa on suhteellisen yksinkertaista, kun verbin juureen lisätään säännölliset päätteet.

 

Indikatiivi perfekti

1. J'ai fini - Minä lopetin
2. Tu as fini - Sinä lopetit
3. Il/Elle/On a fini - Hän on lopettanut.
4. Nous avons fini - Olemme lopettaneet
5. Vous avez fini - Sinä lopetit
6. Ils/Elles ont fini - He lopettivat.

Menneisyyden indikatiivia käytetään kuvaamaan menneisyydessä suoritettuja toimia. Kun haluat konjugoida "finir" menneen indikatiivissa, käytät apuverbin "avoir" (olla) sopivaa muotoa, jota seuraa menneen ajan partitiivi "fini".

 

Indikatiivi futuuri

1. Je finirai - Minä lopetan
2. Tu finiras - Sinä lopetat
3. Il/Elle/On finira - Hän/he/One lopettaa.
4. Nous finirons - Me lopetamme
5. Vous finirez - Te saatte valmiiksi
6. Ils/Elles finiront - He saavat valmiiksi

Tulevaisuuden indikatiivia käytetään, kun puhutaan tulevaisuudessa tapahtuvista toimista. Jos haluat konjugoida "finir" futuurin indikatiivissa, lisäät infinitiivin muotoon sopivat päätteet.

 

Konditionaali

1. Je finirais - Minä lopettaisin
2. Tu finirais - Sinä lopettaisit
3. Il/Elle/On finirait - Hän/he/One päättäisi työnsä.
4. Nous finirions - Me lopetamme
5. Vous finiriez - Sinä lopettaisit...
6. Ils/Elles finiraient - He lopettaisivat työnsä

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan hypoteettisia tilanteita tai kohteliaita pyyntöjä. Jos haluat konjugoida "finir" konditionaalissa, lisäät infinitiivin muotoon sopivat päätteet.

 

Imperatiivi

1. (Tu) Finis ! - (You) Finish!
2. (Nous) Finissons ! - (Let's) Finish!
3. (Vous) Finissez ! - (Sinä) Lopeta!

Imperatiivia käytetään käskyjen antamiseen tai ehdotusten tekemiseen. "Finir"-sanan imperatiivimuodot ovat suhteellisen yksinkertaisia, ja niitä käytetään usein jokapäiväisessä viestinnässä.

 

10 esimerkkilausetta sanalla "finir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "finir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je finis mon travail chaque jour. (Teen työni loppuun joka päivä.) - preesens indikatiivi
  2. Tu as fini ton livre hier soir. (Sait kirjasi valmiiksi eilen illalla.) - Past Indicative
  3. Il finira ses devoirs demain matin. (Hän tekee kotitehtävänsä valmiiksi huomenaamulla.) - Tulevaisuuden indikatiivi.
  4. Nous finissions le repas quand elle est arrivée. (Olimme lopettamassa ateriaa, kun hän saapui.) - Past Imperfect
  5. Vous finirez cette tâche avant midi. (Saat tämän tehtävän valmiiksi ennen puoltapäivää.) - Tulevaisuuden indikatiivi.
  6. He saattoivat hankkeen päätökseen, kun heillä oli vielä aikaa. (He saisivat projektin valmiiksi, jos heillä olisi enemmän aikaa.) - Ehdollinen.
  7. Finissez votre dessert avant de partir. (Syö jälkiruoka loppuun ennen lähtöä.) - Imperatiivi.
  8. Elle avait fini de parler quand je suis entré. (Hän oli lopettanut puhumisen, kun tulin sisään.) - Past Perfect
  9. Nous finirons nos études l'année prochaine. (Opiskelemme loppuun ensi vuonna.) - Tulevaisuuden indikatiivi
  10. Si tu finis ton travail, tu pourras sortir. (Jos saat työsi valmiiksi, voit lähteä ulos.) - Ehdollinen preesens.