Présent (ranskan preesens) - taivutus harjoituksineen ja esimerkkeineen

Nykyinen aikamuoto on nimeltään présent - tai présent de l’indicatif - ranskaksi. Sitä käytetään seitsemässä eri yhteydessä:

 

1. Puhujan preesens

Ranskaksi, présent käytetään viittaamaan toimiin tai tiloihin, jotka tapahtuvat puhujan preesensissä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Je mange une pomme = Syön omenan
 • Tu vas à l’école = Olet koulussa
 • Il regarde la mer = Hän katsoo merta
 • Elle peigne ses cheveux = Hän kampaa hiuksiaan
 • Nous sommes à la maison = Olemme kotona
 • Vous faites un gâteau ? = Teetkö kakkua?
 • Ils jouent le tennis = He pelaavat tennistä
 • Elles sont nombreux = Niitä on paljon

 

2. Lausumat ilman aikarajoituksia

Lauseissa, joissa ei ole minkäänlaista aikarajoitusta, käytetään preesensia:

 • Un et un font deux = Yksi ja yksi on kaksi
 • Je n’aime pas la concurrence = En pidä kilpailusta
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Ystävien kesken ei tehdä niin.
 • Il adore le tennis = Hän rakastaa tennistä

Tämä sääntö pätee myös yleismaailmallisiin totuuksiin, yleisiin sääntöihin jne. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 • L’univers est éternel = Maailmankaikkeus on ääretön
 • La terre est ronde = Maa on pyöreä
 • La vie est belle = Elämä on kaunista
 • Dieu est partout = Jumala on kaikkialla läsnä

Tämä pätee myös joihinkin sananlaskuihin ja lainauksiin:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire = Rakkaus tarvitsee silmiä, aivan kuten ajatukset tarvitsevat muistia.
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent = Sananlaskut ovat kuin perhosia; toiset saa kiinni, toiset lentävät pois...

 

3. Välittömät toimet

Välittömät tai välittömät toimet ilmoitetaan myös kohdassa présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Tulen pian takaisin
 • Tu sors maintenant ? = Oletko menossa ulos nyt?
 • Il part déjà ? = Onko hän jo lähdössä?

 

4. Säännöllisesti toistuvat toimet

 • Je mange ça tout le temps = Syön sitä koko ajan
 • Il vient chaque dimanche = Hän tulee joka sunnuntai
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = He viettävät lomansa aina Alpeilla.
 • Tu travailles tous les jours ? = Teetkö töitä joka päivä?

 

5. Historiallinen nykyisyys

Kerronnallisissa yhteyksissä - kuten tarinoissa tai teksteissä - preesensin avulla voidaan tehdä menneistä teoista nykyisempiä:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hän lähti kävelylle metsään. Yhtäkkiä susi ilmestyy ja pelästyttää hänet.

 

6. “Si”-ilmoitukset

Lauseet, jotka alkavat sanalla si ('jos') muodostetaan preesensissä:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Jos minusta tuntuu siltä, puhun sinulle.
 • Si vous le préférez = Jos haluatte sen
 • Si tu viens demain, je sera la = Jos tulet huomenna, olen siellä.

 

7. Perfektiiviset verbit

Perfektiiviverbejä kutsutaan myös toimintaverbeiksi, ja niille on ominaista, että ne merkitsevät tilan muutosta - esim: Täydellinen verbi kuvaa toimintaa, joka muuttaa ikkunan uuteen tilaan.

Esimerkkejä perfektiiviverbeistä ovat: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir, etc.

Perfektin nykyhetken verbejä voidaan käyttää kahdessa yhteydessä:

a) Lähimenneisyys

Kun mennyt tilanne voidaan yhdistää nykyhetkeen:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Tyttäreni oli sairaana viime viikolla. Hän lähtee tänään kotoa lääkäriin.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = saavun töihin nyt ja soitan asiakkaalle 1 tunnin kuluttua.

Huomaa kuitenkin, että verbin preesens-muotoinen muoto venir + de + infinitiivi käytetään usein (tämä pätee myös perfektiiviverbeihin):

 • Je viens de parler avec elle = Olen juuri puhunut hänen kanssaan
 • Il vient de me tromper = Hän juuri petti minua
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = He ovat juuri hakeneet lapsensa

b) Lähitulevaisuus

Kun viitataan johonkin, joka tapahtuu lähitulevaisuudessa, voit käyttää preesensia:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Odottakaa tässä, herra Hansen tulee pian...
 • Tu viens demain ? = Tuletko huomenna?

Tässä voit kuitenkin käyttää myös preesens-muotoa. verbi aller + infinitiivi:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Mitä teet huomenna? Syön päivällistä ystävieni kanssa.
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Tuletko tänä iltana? Ei, menemme nukkumaan.
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Nouseeko hän hakemaan sinua iltapäivällä? Kyllä, hän hakee minut

Huomautus: Lähimenneisyyden kaksi rakennetta ovat seuraavat (venir + de + infinitiivi) ja lähitulevaisuus (aller + infinitiivi) ovat erittäin tehokkaita aloittelijoille, koska ne ovat helpompi oppia ja muistaa kuin menneen ja tulevan verbien monet epäsäännölliset taivutukset!

 

Huomaa, että Ranskan preesens ja englannin preesens ovat hyvin samankaltaisia käytössä. - tämä käy selvästi ilmi edellä mainituista esimerkeistä!

 

10 harjoitusta

Tässä on 10 harjoitusta ranskan "Présent"-aikamuodon harjoitteluun:

 1. Konjugoi verbi "manger" (syödä) preesensissä seuraavien pronominien osalta: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

 2. Täytä aukkokohdat verbin "aller" (mennä) oikealla muodolla preesensissä:

  • Je _______ au cinéma ce soir.
  • Nous _______ à la plage demain.
 3. Konjugoi verbi "parler" (puhua) preesensissä pronominin "tu" osalta.

 4. Kirjoita seuraavat lauseet uudelleen preesensissä:

  • Il mange une pomme.
  • He puhuvat ranskaa.
 5. Täydennä lauseet verbin "prendre" (ottaa) oikealla muodolla preesensissä:

  • Nous _______ le train pour Paris.
  • Tu _______ toujours du café le matin.
 6. Vaihda suluissa olevat verbit nykyaikaan:

  • Elles (regarder) la télévision.
  • Il (aimer) le chocolat.
 7. Kirjoita nykyhetkessä oleva lause, jossa kuvaat, mitä teet joka aamu.

 8. Konjugoi epäsäännöllinen verbi "être" (olla) preesensissä pronominin "nous" kanssa.

 9. Laadi kysymys käyttäen verbiä "parler" (puhua) preesensissä ja kysy joltakulta, puhuuko hän ranskaa.

 10. Kirjoita lyhyt kappale nykymuodossa päivittäisistä rutiineistasi, mukaan lukien toiminnot, joita teet aamulla, iltapäivällä ja illalla.