Présent (ranskan kielen preesens)

Nykyinen aikamuoto on nimeltään présent - tai présent de l’indicatif - ranskaksi. Sitä käytetään seitsemässä eri yhteydessä:

 

1. Puhujan preesens

Ranskaksi, présent käytetään viittaamaan toimiin tai tiloihin, jotka tapahtuvat puhujan preesensissä. Esimerkkejä ovat mm:

 • Je mange une pomme = Syön omenan
 • Tu vas à l’école = Olet koulussa
 • Il regarde la mer = Hän katsoo merta
 • Elle peigne ses cheveux = Hän kampaa hiuksiaan
 • Nous sommes à la maison = Olemme kotona
 • Vous faites un gâteau ? = Teetkö kakkua?
 • Ils jouent le tennis = He pelaavat tennistä
 • Elles sont nombreux = Niitä on paljon

 

2. Lausumat ilman aikarajoituksia

Lauseissa, joissa ei ole minkäänlaista aikarajoitusta, käytetään preesensia:

 • Un et un font deux = Yksi ja yksi on kaksi
 • Je n’aime pas la concurrence = En pidä kilpailusta
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Ystävien kesken ei tehdä niin.
 • Il adore le tennis = Hän rakastaa tennistä

Tämä sääntö pätee myös yleismaailmallisiin totuuksiin, yleisiin sääntöihin jne. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 • L’univers est éternel = Maailmankaikkeus on ääretön
 • La terre est ronde = Maa on pyöreä
 • La vie est belle = Elämä on kaunista
 • Dieu est partout = Jumala on kaikkialla läsnä

Tämä pätee myös joihinkin sananlaskuihin ja lainauksiin:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire = Rakkaus tarvitsee silmiä, aivan kuten ajatukset tarvitsevat muistia.
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent = Sananlaskut ovat kuin perhosia; toiset saa kiinni, toiset lentävät pois...

 

3. Välittömät toimet

Välittömät tai välittömät toimet ilmoitetaan myös kohdassa présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Tulen pian takaisin
 • Tu sors maintenant ? = Oletko menossa ulos nyt?
 • Il part déjà ? = Onko hän jo lähdössä?

 

4. Säännöllisesti toistuvat toimet

 • Je mange ça tout le temps = Syön sitä koko ajan
 • Il vient chaque dimanche = Hän tulee joka sunnuntai
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = He viettävät lomansa aina Alpeilla.
 • Tu travailles tous les jours ? = Teetkö töitä joka päivä?

 

5. Historiallinen nykyisyys

Kerronnallisissa yhteyksissä - kuten tarinoissa tai teksteissä - preesensin avulla voidaan tehdä menneistä teoista nykyisempiä:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hän lähti kävelylle metsään. Yhtäkkiä susi ilmestyy ja pelästyttää hänet.

 

6. “Si”-ilmoitukset

Lauseet, jotka alkavat sanalla si ('jos') muodostetaan preesensissä:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Jos minusta tuntuu siltä, puhun sinulle.
 • Si vous le préférez = Jos haluatte sen
 • Si tu viens demain, je sera la = Jos tulet huomenna, olen siellä.

 

7. Perfektiiviset verbit

Perfektiiviverbejä kutsutaan myös toimintaverbeiksi, ja niille on ominaista, että ne merkitsevät tilan muutosta - esim: Täydellinen verbi kuvaa toimintaa, joka muuttaa ikkunan uuteen tilaan.

Esimerkkejä perfektiiviverbeistä ovat: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir, etc.

Perfektin nykyhetken verbejä voidaan käyttää kahdessa yhteydessä:

a) Lähimenneisyys

Kun mennyt tilanne voidaan yhdistää nykyhetkeen:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Tyttäreni oli sairaana viime viikolla. Hän lähtee tänään kotoa lääkäriin.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = saavun töihin nyt ja soitan asiakkaalle 1 tunnin kuluttua.

Huomaa kuitenkin, että verbin preesens-muotoinen muoto venir + de + infinitiivi käytetään usein (tämä pätee myös perfektiiviverbeihin):

 • Je viens de parler avec elle = Olen juuri puhunut hänen kanssaan
 • Il vient de me tromper = Hän juuri petti minua
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = He ovat juuri hakeneet lapsensa

b) Lähitulevaisuus

Kun viitataan johonkin, joka tapahtuu lähitulevaisuudessa, voit käyttää preesensia:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Odottakaa tässä, herra Hansen tulee pian...
 • Tu viens demain ? = Tuletko huomenna?

Tässä voit kuitenkin käyttää myös preesens-muotoa. verbi aller + infinitiivi:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Mitä teet huomenna? Syön päivällistä ystävieni kanssa.
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Tuletko tänä iltana? Ei, menemme nukkumaan.
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Nouseeko hän hakemaan sinua iltapäivällä? Kyllä, hän hakee minut

Huomautus: Lähimenneisyyden kaksi rakennetta ovat seuraavat (venir + de + infinitiivi) ja lähitulevaisuus (aller + infinitiivi) ovat erittäin tehokkaita aloittelijoille, koska ne ovat helpompi oppia ja muistaa kuin menneen ja tulevan verbien monet epäsäännölliset taivutukset!

 

Huomaa, että Ranskan preesens ja englannin preesens ovat hyvin samankaltaisia käytössä. - tämä käy selvästi ilmi edellä mainituista esimerkeistä!