Passé simple (yksinkertainen mennyt aika ranskaksi)

Passé simple on yksi kolmesta ranskan kielen menneisyyden aikamuodosta, jotka vastaavat menneisyyttä (kaksi muuta ovat Passé passé composé ja Passé imparfait). Näiden kolmen menneen ajan aikamuodon väliset erot selitetään tarkemmin tämän artikkelin lopussa.

The passé simple ei käytetä puhutussa kielessä, vaan enemmänkin kirjoitetussa kielessä (esim. tarinoissa ja kertomuksissa) ja hyvin muodollisissa puheissa. Siksi et luultavasti koskaan käytä passé simple käytännössä, mutta on silti hyödyllistä pystyä tunnistamaan se, kun siihen törmää.

 

Verbin päätteet in passé simple

Vuonna passé simple, korvataan verbin inifinitiivipäätteinen pääte sanalla passé simple päättymässä. Loppuja on kaksi sarjaa passé simple:

 • yksi sarja 1. taivutusmuodon tavallisille verbeille (eli niille, jotka päättyvät muotoon -er) ja
 • yksi sarja 2. ja 3. taivutusta varten (eli ne, jotka päättyvät muotoon -ir ja -re)

 

1. konjugaatio

Kaikki 1. taivutusmuodon verbit saavat nämä päätepäätteet sanassa passé simple:

1. konjugaatio Esimerkkejä
pronomini ending parler trouver
je -ai parlai trouvai
tu -as parlas trouvas
il/elle/on -a parla trouva
nous -âmes parlâmes trouvâmes
vous -âtes parlâtes trouvâtes
ils/elles -èrent parlèrent trouvèrent

 

2. ja 3. taivutus

Kaikki 2. ja 3. taivutusmuodon verbit saavat nämä päätepäätteet vuonna passé simple:

2. og 3. konjugaatio Esimerkkejä
pronomini ending finir vendre
je -is finis vendis
tu -is finis vendis
il/elle/on -it finit vendit
nous -îmes finîmes vendîmes
vous -îtes finîtes vendîtes
ils/elles -irent finirent vendirent

 

Epäsäännölliset verbit

Epäsäännölliset verbit muuttavat kantaansa, kun ne konjugoidaan muotoon passé simple. Niillä on suunnilleen samat päätteet kuin 2. ja 3. taivutusmuodon verbeillä.

Tässä on joitakin esimerkkejä epäsäännöllisistä verbeistä passé simple:

 

Epäsäännölliset verbit, jotka päättyvät -ir

s’assoir
je m’assis
tu t’assis
il/elle/on s’assit
nous nous assîmes
vous vous assîtes
ils/elles s’assirent
fuir
je fuis
tu fuis
il/elle/on fuit
nous fuîmes
vous fuîtes
ils/elles fuirent

 

Epäsäännölliset verbit, jotka päättyvät -re

conduire
je conduisis
tu conduisis
il/elle/on conduisit
nous nous conduisîmes
vous vous conduisîtes
ils/elles conduisirent
mettre
je mis
tu mis
il/elle/on mit
nous miîmes
vous miîtes
ils/elles miirent

Lisäksi epäsäännöllisten verbien osalta suurin osa verbien päätteistä, jotka päättyvät -u menneessä partitiivissa (aikamuoto, jota käytetään rakentamaan passé composé) käyttävät menneen ajan partitiivia kantasanana. passé simple. Tässä muutamia esimerkkejä:

avoir (eu-)
je eus
tu eus
il/elle/on eut
nous eûmes
vous eûtes
ils/elles eurent
courir (couru-)
je courus
tu courus
il/elle/on courut
nous courûmes
vous courûtes
ils/elles coururent
boire (bu-)
je bus
tu bus
il/elle/on but
nous bûmes
vous bûtes
ils/elles burent
connaître (connu -)
je connus
tu connus
il/elle/on connut
nous connûmes
vous connûtes
ils/elles connurent

 

Erot kolmen päivämäärän välillä

Kuten tämän artikkelin johdannossa mainittiin, ranskan kielessä on kolme menneen ajan muotoa, jotka yhdessä vastaavat mennyttä aikaa. Nämä kolme aikamuotoa ovat:

 • Imparfait
 • Passé simple
 • Passé composé

 

Imparfait

Imparfait osoittaa, että on olemassa epämääräinen teko:

 • Si je buvais moins, je serai un autre homme = Jos joisit vähemmän, olisit erilainen mies...
 • Tu buvais tout le temps = Joit koko ajan
 • Il buvait seule, pour oublier le boulot = Hän joi yksin unohtaakseen työnsä

Imparfait osoittaa, että aiempi toiminta jatkuu.

 

Passé simple ja passé composé

Passé simple ja passé composé osoittavat, että toiminta on rajoitettua:

 • Je bus une troisième tasse, puis une quatrième = Join kolmannen kupin ja sitten neljännen. (passé simple)
 • Je ne suis pas malheureux, mais quand j’ai bu, je pleure = En ole onneton, mutta kun olen juonut, itken (passé composé)

Passé simple ja passé composé osoittaa, että jokin aiempi toimi on saatettu päätökseen.

On myös syytä mainita, että:

 • Passé simple käytetään yksinomaan siistissä tai kertovassa kirjoituksessa ja hyvin muodollisissa puheissa.
 • Passé composé käytetään sekä puheessa että kirjoitettaessa

Lisäksi on syytä muistaa, että samassa kohdassa ei voi vuorotella näiden kahden ajanjakson välillä.