Tyske underordnede sætninger: Relativ, temporal og kausal

Tyske underordnede sætninger spiller en afgørende rolle i konstruktionen af komplekse sætninger, giver yderligere information og angiver relationer mellem forskellige dele af en sætning. Blandt disse er relative, temporale og kausale sætninger fremtrædende. Lad os se nærmere på hver af disse typer med eksempler.

 

Relativsætninger

Relativsætninger på tysk giver yderligere information om et substantiv eller pronomen i hovedsætningen. De introduceres af relative pronominer som f.eks. “der”, “die”, “das”, “welcher”, “welche”, “welches”, og andre. Her er et eksempel:

  • Das Buch, das ich lese, ist sehr interessant. (Den bog, jeg er i gang med at læse, er meget interessant).

I dette eksempel, “das ich lese” er den relative sætning, der giver yderligere information om “das Buch”.

 

Tidsmæssige klausuler

Temporalklausuler på tysk angiver tidsforhold og indledes med underordnede konjunktioner som f.eks. “wenn” (når), “bevor” (før), “nachdem” (efter) og andre. Her er et eksempel:

  • Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. (Når det regner, bliver jeg hjemme).

Her, “wenn es regnet” fungerer som en tidsbestemt sætning, der angiver den betingelse, hvorunder hovedsætningen forekommer.

 

Kausale klausuler

Kausalsætninger på tysk udtrykker årsagen eller grunden til handlingen i hovedsætningen. De indledes med underordnede konjunktioner som f.eks. “weil” (fordi), “da” (siden), “denn” (for), blandt andre. Her er et eksempel:

  • Ich gehe nicht ins Kino, weil ich müde bin. (Jeg tager ikke i biografen, fordi jeg er træt.)

I denne sætning, “weil ich müde bin” fungerer som en kausalklausul, der forklarer grunden til, at man ikke går i biografen.