Udvidelse af tyske sætninger: Brug af underordnede sætninger og relative udsagnsord

Elever, der lærer tysk, støder ofte på udfordringen med at konstruere komplekse sætninger. En effektiv måde at forbedre sætningsstrukturen på er ved at indarbejde underordnede sætninger og relative pronominer. Disse elementer tilføjer dybde og specificitet til sætningerne, hvilket giver mulighed for et mere nuanceret udtryk. Lad os se på, hvordan de fungerer, og hvordan de kan bruges effektivt.

 

Underordnede sætninger

Underordnede sætninger, også kendt som ledsætninger, giver yderligere information i en sætning. De kan ikke stå alene som hele sætninger og indledes med underordnende konjunktioner. På tysk er almindelige underordnende konjunktioner bl.a. “weil” (fordi), “obwohl” (selvom), og “wenn” (hvis/når), blandt andre.

Eksempler på underordnede sætninger:

  • Hovedparagraf: Ich gehe ins Kino. (Jeg skal i biografen.)
  • Underordnet sætning: …weil ich einen Film sehen möchte. (...fordi jeg gerne vil se en film.)

I dette eksempel er den underordnede sætning “weil ich einen Film sehen möchte” (fordi jeg vil se en film) forklarer årsagen til den handling, der udtrykkes i hovedsætningen.

 

Relative udsagnsord

Relative pronominer forbinder underordnede sætninger med hovedsætninger ved at henvise til et substantiv eller pronomen i hovedsætningen. De erstatter substantivet eller pronominet i den underordnede sætning og hjælper med at forbinde de to sætninger gnidningsløst. På tysk omfatter de almindelige relative pronominer “der” (hvem, hvilket, det), “die” (hvem, hvilket, det), og “das” (som, det), blandt andre.

Eksempler på relative udsagnsord:

  • Hovedparagraf: Das ist der Mann. (Det er manden.)
  • Underordnet sætning: …der gestern gekommen ist. (...som kom i går.)

Her er det relative pronomen “der” refererer tilbage til “Mann” (mand) i hovedsætningen og introducerer yderligere information om manden.

 

Kombination af underordnede sætninger og relative udsagnsord

For at skabe komplekse sætninger på tysk kan man kombinere underordnede sætninger med relative pronominer. Det gør det muligt at udtrykke flere ideer i en enkelt sætning, hvilket giver klarhed og sammenhæng.

Eksempler på kombinerede underordnede sætninger og relative udsagnsord:

  • Hovedparagraf: Ich habe den Brief erhalten. (Jeg modtog brevet.)

  • Underordnet paragraf 1: …den du geschickt hast. (...som du sendte.)

  • Underordnet paragraf 2: …weil ich lange darauf gewartet habe. (... fordi jeg ventede på det i lang tid.)

  • Kombineret sætning: Ich habe den Brief erhalten, den du geschickt hast, weil ich lange darauf gewartet habe. (Jeg modtog det brev, du sendte, fordi jeg ventede på det i lang tid).

I denne kombinerede sætning er det relative pronomen “den” forbinder hovedsætningen med den første underordnede sætning, mens den underordnede konjunktion “weil” indleder den anden underordnede sætning.