"Sein" i nutid

Det tyske verbum “sein” (at være) er afgørende for at udtrykke forskellige begreber i nutid. Lad os se på, hvordan dette verbum bøjes og anvendes i forskellige sammenhænge med eksempler.

 

Bøjning af “Sein” i nutid

I nutid, “sein” konjugeres på følgende måde:

- Ich bin (jeg er)
- Du bist (Du er)
- Er/sie/es ist (Han/hun/det er)
- Wir sind (Vi er)
- Ihr seid (Du er)
- Sie sind (De er/du er)

Nutid kaldes “präsens” ("præsens" på dansk) i tysk grammatik.

 

Anvendelse af “Sein” i nutid

Identificering eller beskrivelse af identitet

“Ich bin ein Student.” (Jeg er studerende.)
“Du bist meine Schwester.” (Du er min søster.)
“Sie ist Lehrerin.” (Hun er lærer.)

 

Beskrivelse af egenskaber eller attributter

“Er ist groß und schlank.” (Han er høj og slank.)
“Sie sind sehr freundlich.” (De er meget venlige.)

 

Angivelse af oprindelse eller nationalitet:

“Ich bin aus Deutschland.” (Jeg er fra Tyskland.)
“Sie sind Spanier.” (De er spanske.)

 

Udtryk for placering

“Wir sind zu Hause.” (Vi er hjemme.)
“Die Bücher sind auf dem Tisch.” (Bøgerne ligger på bordet.)

 

At tale om profession eller erhverv

“Er ist Arzt.” (Han er læge.)
“Sie sind Ingenieure.” (De er ingeniører.)

 

At udtrykke tid:

“Es ist zwölf Uhr.” (Klokken er tolv.)
“Heute ist Montag.” (I dag er det mandag.)

 

Dannelse af nutidsprogressiv (kontinuerlig) tid

“Ich bin am Lesen.” (Jeg er ved at læse.)
“Er ist am Lernen.” (Han studerer.)

 

Særlige tilfælde

- Når der henvises til tidspunktet på dagen, “sein” bruges ofte upersonligt i tredje person ental: “Es ist” (Det er det).
“Es ist halb neun.” (Klokken er halv ni.)

- I uformel tale er pronomenet “es” udelades ofte, især i korte fraser eller sætninger.

 

Relaterede artikler