Présent (nutid/præsens på fransk)

Nutid (præsens) kaldes présent – eller présent de l’indicatif – på fransk. Den bruges i syv forskellige sammenhænge og man bør være opmærksom på, at man også kan bruge dansk nutid i alle disse sammenhænge:

 

1. Den talendes nutid

Ligesom på dansk bruger man på fransk présent om handlinger eller tilstande, der finder sted i den talendes nutid. Eksempler herpå inkluderer:

 • Je mange une pomme = Jeg spiser et æble
 • Tu vas à l’école = Du går i skole
 • Il regarde la mer = Han ser på havet
 • Elle peigne ses cheveux = Hun reder sit hår
 • Nous sommes à la maison = Vi er hjemme
 • Vous faites un gâteau ? = Laver De en kage?
 • Ils jouent le tennis = De spiller tennis
 • Elles sont nombreux = De er mange

 

2. Udsagn uden tidsbinding

I sætninger uden nogle former for tidsbinding bruges présent:

 • Un et un font deux = En og en er to
 • Je n’aime pas la concurrence = Jeg kan ikke lide konkurrence
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Det gør man ikke mellem venner
 • Il adore le tennis = Han elsker tennis

Denne regel gælder også universelle sandheder, generelle regler o.lign. Her er nogle eksempler:

 • L’univers est éternel = Universet er uendeligt
 • La terre est ronde = Jorden er rund
 • La vie est belle = Livet er skønt
 • Dieu est partout = Gud er allestedsnærværende

Dette gælder også nogle ordsprog og citater:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire -Kærligheden har brug for øjne, ligesom tankerne har brug for hukommelsen
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent… = Ordsprogene minder om sommerfugle; man fanger nogle, mens andre flyver afsted…

 

3. Øjeblikkelige handlinger

Umiddelbare eller øjeblikkelige handlinger angives også i présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Jeg kommer straks
 • Tu sors maintenant ? = Går du ud nu?
 • Il part déjà ? = Tager han allerede afsted?

 

 

4. Regelmæssigt gentagede handlinger

 • Je mange ça tout le temps = Jeg spiser det hele tiden
 • Il vient chaque dimanche = Han kommer hver søndag
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = De tilbringer altid deres ferier i Alperne
 • Tu travailles tous les jours ? = Arbejder du hver dag?

 

5. Historisk nutid

I fortællende sammenhænge – som f.eks. historier eller tekster – kan présent bruges til at gøre handlinger i fortiden mere nærværende:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hun gik en tur i skoven. Pludselig kommer en ulv frem og gør hende bange.

 

6. “Si”-klausuler

Sætninger der starter med ordet si (“hvis”), konstrueres i présent:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Hvis jeg har lyst, taler jeg med dig
 • Si vous le préférez = Hvis du foretrækker det
 • Si tu viens demain, je sera la = Hvis du kommer i morgen, vil jeg være der

 

7. Perfektive verber

De perfektive verber kaldes også aktionsverber og kendetegnes ved, at de at de implicerer et tilstandsskift – f.eks.: Han åbner vinduet (her beskriver det perfektive verbum handlingen, der bringer vinduet i en ny tilstand).

Eksempler på perfektive verber inkluderer: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir m.fl.

Ved de perfektive verber kan man bruge présent i to sammenhænge:

a) Nær fortid

Når en fortidig situation kan sammenkædes med nutiden:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Min datter var syg i sidste uge. Hun går hjemmefra i dag for at gå til lægen.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = Jeg ankommer på arbejde nu og jeg ringer til kunden om 1 time

Bemærk dog at man ofte bruger nutidsformen af verbet venir + de + infinitiv (dette gælder også perfektive verber):

 • Je viens de parler avec elle = Jeg har lige talt med hende
 • Il vient de me tromper = Han har lige været mig utro
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = De har lige hentet deres børn

b) Nær fremtid

Når man omtaler noget, der finder sted inden for en nær fremtid, kan man bruge présent:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Vent venligst her, Hr. Hansen kommer om et øjeblik
 • Tu viens demain ? = Kommer du i morgen?

Her kan man dog også bruge nutidsformen af verbet allerinfinitiv:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Hvad skal du lave i morgen? Jeg skal spise med mine venner
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Kommer I i aften? Nej, vi skal sove
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Henter han dig i eftermiddag? Ja, han henter mig

OBS: De to konstruktioner for nær fortid (venir + de + infinitiv) og nær fremtid (aller + infinitiv) er meget effektive til nybegyndere, da de er lettere at lære og huske end de mange uregelmæssige bøjninger af verber i datid og fremtid!

 

Bemærk at fransk présent og dansk nutid er meget ens i anvendelse – det fremgår tydeligt at eksemplerne ovenfor!