Passé simple (simpel datid på fransk) - Bøjning med øvelser og eksempler

Passé simple er en af de tre franske fortidsformer, der svarer til fortid (de to andre er Passé passé composé og Passé imparfait). Forskellene mellem de tre fortidsformer forklares mere detaljeret i slutningen af denne artikel.

Passé simple bruges ikke i talesprog, men mere i skriftsprog (f.eks. i historier og fortællinger) og i meget formelle taler. Derfor vil du sandsynligvis aldrig bruge den passé simple i praksis, men det er stadig nyttigt at kunne genkende den, når man støder på den.

 

Endelser på udsagnsord i passé simple

I passé simple erstattes verbets inifinitive endelse med passé simple endelse. Der er to sæt endelser i passé simple:

 • et sæt for regelmæssige verber i 1. bøjning (dvs. verber, der ender på -er) og
 • et sæt for 2. og 3. bøjninger (dvs. dem, der ender på -ir og -re)

 

1. bøjning

Alle verber i 1. bøjning får disse endelser i passé simple:

1. bøjning Eksempler
pronomen slutter parler trouver
je -ai parlai trouvai
tu -as parlas trouvas
il/elle/on -a parla trouva
nous -âmes parlâmes trouvâmes
vous -âtes parlâtes trouvâtes
ils/elles -èrent parlèrent trouvèrent

 

2. og 3. bøjning

Alle verber i 2. og 3. bøjning får disse endelser i passé simple:

2. og 3. bøjning Eksempler
pronomen slutter finir vendre
je -is finis vendis
tu -is finis vendis
il/elle/on -it finit vendit
nous -îmes finîmes vendîmes
vous -îtes finîtes vendîtes
ils/elles -irent finirent vendirent

 

Uregelmæssige udsagnsord

Uregelmæssige verber ændrer deres stamme, når de bøjes i passé simple. De har nogenlunde de samme endelser som verber i 2. og 3. bøjning.

Her er nogle eksempler på uregelmæssige verber i passé simple:

 

Uregelmæssige udsagnsord der ender på -ir

s’assoir
je m’assis
tu t’assis
il/elle/on s’assit
nous nous assîmes
vous vous assîtes
ils/elles s’assirent
fuir
je fuis
tu fuis
il/elle/on fuit
nous fuîmes
vous fuîtes
ils/elles fuirent

 

Uregelmæssige udsagnsord der ender på -re

conduire
je conduisis
tu conduisis
il/elle/on conduisit
nous nous conduisîmes
vous vous conduisîtes
ils/elles conduisirent
mettre
je mis
tu mis
il/elle/on mit
nous miîmes
vous miîtes
ils/elles miirent

For uregelmæssige verber er de fleste verber, der ender på -u i fortidspartiklen (den tid, der anvendes til at konstruere den passé composé) bruger deres præteritum participium som stamme i passé simple. Her er nogle eksempler:

avoir (eu-)
je eus
tu eus
il/elle/on eut
nous eûmes
vous eûtes
ils/elles eurent
courir (couru-)
je courus
tu courus
il/elle/on courut
nous courûmes
vous courûtes
ils/elles coururent
boire (bu-)
je bus
tu bus
il/elle/on but
nous bûmes
vous bûtes
ils/elles burent
connaître (connu -)
je connus
tu connus
il/elle/on connut
nous connûmes
vous connûtes
ils/elles connurent

 

Forskellene mellem de 3 tider

Som nævnt i indledningen til denne artikel findes der tre former for fortid på fransk, som tilsammen svarer til fortid. De tre tider er:

 • Imparfait
 • Passé simple
 • Passé composé

 

Imparfait

Imparfait angiver, at der findes en ubestemt handling:

 • Si je buvais moins, je serai un autre homme = Hvis du drak mindre, ville du være et andet menneske
 • Tu buvais tout le temps = Du drak hele tiden
 • Il buvait seule, pour oublier le boulot = Han drak alene for at glemme arbejdet

Imparfait angiver, at en tidligere foranstaltninger er i gang.

 

Passé simple og passé composé

Passé simple og passé composé viser, at den indsatsen er begrænset:

 • Je bus une troisième tasse, puis une quatrième = Jeg drak en tredje kop og derefter en fjerde (passé simple)
 • Je ne suis pas malheureux, mais quand j’ai bu, je pleure = Jeg er ikke ulykkelig, men når jeg har drukket, græder jeg (passé composé)

Passé simple og passé composé angiver, at en tidligere handling er afsluttet.

Det bør også nævnes, at:

 • Passé simple anvendes udelukkende i pæne eller fortællende tekster og i meget formelle taler
 • Passé composé anvendes både i tale og på skrift

Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke kan veksle mellem de to tidspunkter i samme passage.

 

10 øvelser

Her er 10 øvelser til at øve den simple datid (Passé simple) på fransk:

Øvelse 1: Konjugér verbet "manger" (at spise) i Passé simple for følgende subjekter: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

Øvelse 2: Udfyld de tomme felter med den korrekte form af verbet i Passé simple:

 • Hier, il _______ (aller) au cinéma.
 • Nous _______ (prendre) le train pour Paris.
 • Elle _______ (avoir) un gâteau délicieux.

Øvelse 3: Skriv hele sætninger i Passé simple med verberne i parentes:

 • Nous _______ (arriver) à l'aéroport à l'heure.
 • Ils _______ (parler) de leurs vacances en Espagne.
 • Tu _______ (finir) ton travail rapidement.

Øvelse 4: Konjugér det uregelmæssige verbum "être" (at være) i Passé simple for følgende subjekter: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

Øvelse 5: Omskriv følgende sætninger i Passé simple:

 • Han taler engelsk.
 • Elle chante une chanson.

Øvelse 6: Konjugér verbet "avoir" (at have) i Passé simple for følgende subjekter: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

Øvelse 7: Udfyld de tomme felter med den korrekte form af verbet i Passé simple:

 • Hier, je _______ (voir) un film intéressant.
 • Ils _______ (faire) une promenade dans le parc.
 • Vous _______ (pouvoir) résoudre ce problème.

Øvelse 8: Skriv hele sætninger i Passé simple med verberne i parentes:

 • J'_______ (aller) à la plage pendant les vacances.
 • Elle _______ (prendre) un taxi pour rentrer chez elle.
 • Nous _______ (boire) du café ce matin.

Øvelse 9: Konjugér verbet "venir" (at komme) i Passé simple for følgende subjekter: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

Øvelse 10: Omskriv følgende sætninger i Passé simple:

 • Nous comprenons la leçon.
 • Du modtager et brev.