Passé antérieur (førdatid på fransk)

Her kommer snart en beskrivelse af Passé antérieur.