Être - Bøjning i nutid, datid, fremtid, passé composé osv.

Être er et meget vigtigt hjælpeverbum på fransk. Nedenfor kan du se de forskellige bøjninger af être og nederst på siden kan du læse om den korrekte brug og udtale af verbet.

 

Bøjning af être

Indicatif (indikativ)

Présent (nutid)

 • je suis
 • tu es
 • il est
 • nous sommes
 • vous êtes
 • ils sont

Eksempel: je suis la = Jeg er der

Passé composé (datid)

 • j’ai été
 • tu as été
 • il a été
 • nous avons été
 • vous avez été
 • ils ont été

Eksempel: j’ai été la = Jeg har været der


 

Imparfait (datid)

 • j’étais
 • tu étais
 • il était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils étaient

Eksempel: j’étais la = jeg var der

Plus-que-parfait (datid)

 • j’avais été
 • tu avais été
 • il avait été
 • nous avions été
 • vous aviez été
 • ils avaient été

Eksempel: j’avais été la = jeg havde været der


 

Futur (fremtid)

 • je serai
 • tu seras
 • il sera
 • nous serons
 • vous serez
 • ils seront

Eksempel: je serai un peu en retard = Jeg er lidt sent på den

Futur passé (præ-futur)

 • j’aurai été
 • tu auras été
 • il aura été
 • nous aurons été
 • vous aurez été
 • ils auront été

Eksempel: j’aurai été la = jeg ville have været der


 

Passé simple (nutid)

 • je fus
 • tu fus
 • il fut
 • nous fûmes
 • vous fûtes
 • ils furent

Eksempel: pendant un an je fus ta femme = i et år var jeg din kvinde (bemærk, at passé simple er en fortidsform, der udelukkende anvendes i litteraturen)

Passé antérieur (datid)

 • j’eus été
 • tu eus été
 • il eut été
 • nous eûmes été
 • vous eûtes été
 • ils eurent été

Eksempel: après que j’eus été ruiné, je gagnai au loto = efter at jeg var blevet ruineret, vandt jeg i lotteriet

 


 

Conditionnel (fortidens fremtid)

Conditionnel présent

 • je serais
 • tu serais
 • il serait
 • nous serions
 • vous seriez
 • ils seraient

Eksempel: si j’avais su, je serais heureux = hvis jeg havde vidst det, ville jeg have været glad

Conditionnel passé

 • j’aurais été
 • tu aurais été
 • il aurait été
 • nous aurions été
 • vous auriez été
 • ils auraient été

Eksempel: si j’avais su, j’aurais été heureux = hvis jeg havde vidst det, ville jeg have været glad

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que je sois
 • que tu sois
 • qu’il soit
 • que nous soyons
 • que vous soyez
 • qu’ils soient

Eksempel: elle veut que je sois la = hun ønsker, at jeg skal være der

Subjonctif passé

 • que j’aie été
 • que tu aies été
 • qu’il ait été
 • que nous ayons été
 • que vous ayez été
 • qu’ils aient été

Eksempel: c’était là son principal souci, et le mien, bien que j’aie été beaucoup plus jeune = det var hans største bekymring, og min, selv om jeg var meget yngre


 

Subjonctif imparfait

 • que je fusse
 • que tu fusses
 • qu’il fût
 • que nous fussions
 • que vous fussiez
 • qu’ils fussent

Eksempel: bien que je fusse épuisé, je continuais à travailler = selv om jeg var træt, arbejdede jeg videre

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse été
 • que tu eusses été
 • qu’il eût été
 • que nous eussions été
 • que vous eussiez été
 • qu’ils eussent été

Eksempel: je me répétais stupidement que j’eusse été plus heureux si je m’étais cassé un membre = Jeg gentog dumt nok for mig selv, at jeg ville være lykkeligere, hvis jeg havde brækket et lem

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) sois
 • (nous) soyons
 • (vous) soyez

Eksempel: j’amerais bien que tu sois là demain = Jeg vil gerne have, at du er der i morgen

Impératif passé

 • (tu) aie été
 • (nous) ayons été
 • (vous) ayez été

Eksempel: et quel est le meilleur joueur auquel vous ayez été confronté ? = og hvem er den bedste spiller, du har spillet mod? (NB: Bemærk venligst, at dette tidspunkt er svært at oversætte til de fleste sprog)

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • être

Oversættelse af: être = skal være

Infinitif passé

 • avoir été

Oversættelse af: avoir été = har været

 


 

Participe

Participe présent

 • étant

Oversættelse af: étant = væsen

Participe passé

 • été

Oversættelse af: été = været

Participe antérieur

 • Ayant été

Oversættelse af: ayant été = have været

 

Om ordet être

Être er et uregelmæssigt fransk udsagnsord og også et af de to franske hjælpeverber (det andet er avoir).

Når man lærer fransk, er être et af de vigtigste verber at kende, da det bruges i mange forskellige sammenhænge - dels på grund af dets centrale rolle i sproget og dels på grund af dets funktion som hjælpeverbum.

Det er værd at bemærke, at être kan bruges både som verbum og som substantiv. Det er især i filosofiske sammenhænge, at être bruges som navneord, hvor det f.eks. bruges til at beskrive eksistens (f.eks. le fait d’être), stof (f.eks. ce qui est réellement), mentalt væsen (f.eks. être de raison) og lignende.

 

Praktiske råd

For mange mennesker er det lettere at lære og bruge visse former for être end andre. Det er typisk nemmest at lære følgende former i indikativ:

 • Présent (nutid)
 • Passé composé (datid)
 • Futur proche (nær fremtid)

Hvis du lærer de ovennævnte grammatiske tider, vil du kunne udtrykke dig i alle de vigtigste tider (selv om den passé composé er en fortidsform, men i praksis kan man bruge den som en fortidsform - det samme gælder futur proche, som egentlig er en fortidsform, men i virkeligheden kan bruges som en fremtidsform).

Tenses présent og passé composé er vist i tabellerne ovenfor, mens futur proche er vist her:

 

Futur proche

 • je vais être
 • tu vas être
 • il va être
 • nous allons être
 • vous allez être
 • ils vont être

For god ordens skyld skal det også nævnes, at der i conditionnel der findes en alternativ form for passé, som det ses her:

 

Passé – forme alternative

 • j’eusse été
 • tu eusses été
 • il eût été
 • nous eussions été
 • vous eussiez été
 • ils eussent été

 

Udtalelse af être

Ordet être selv udtales som “ay-tr”, med en blød ‘r’ til sidst. Desuden skal det bemærkes, at der er to typer sammentrækninger, som påvirker nogle bøjninger af être:

 

Uofficielle sammentrækninger

Selv om udtrykket "uofficielle sammentrækninger" ikke er den korrekte betegnelse for dette sproglige fænomen, bruger vi det for forståelsens skyld. Uofficielle sammentrækninger findes i næsten alle sprog og forekommer, når vi trækker ord sammen af "dovenskab" - dvs. når det er lettere at udtale to ord i ét.

På fransk og i forbindelse med être, dette gælder især for ordene:

 • Je suis
 • Tu es

Ordene je suis er ofte sammentrukne i daglig tale og udtales derfor chyi. I praksis siger man derfor chyi danois og ikke je suis danois.

På samme måde, tu es udtales normalt ikke som separate ord, men i stedet som ét ord: t’es (det kan også skrives således).

Bemærk, at disse regler i princippet ikke gælder, når der anvendes negationer, som f.eks. i sætningen: je ne suis pas danois (her je, ne og suis udtales som separate ord). I praksis vil mange mennesker dog udelade ordet ne og i stedet blot sige: je suis pas danois (udtalt: chyi pas danois), selv om det ikke er grammatisk korrekt.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse sammentrækninger, da de gør det lettere for begyndere at forstå, hvad der bliver sagt på fransk. Når du først har lært disse sammentrækninger, vil noget af den "begynderaccent", som vi alle har, når vi lærer fransk, forsvinde.

 

Officielle sammentrækninger

Følgende typer af sammentrækninger kaldes ikke officielt for "officielle sammentrækninger", men vi har - som ovenfor - valgt at bruge denne betegnelse for at skabe klarhed. Officielle sammentrækninger opstår, når konsonanter og vokaler støder sammen mellem bestemte ord. I forhold til êtreDet er f.eks. tilfældet i følgende tilfælde:

 • Je suis allemand = her er den s mellem suis og allemand skal udtales med en let stemmetone z lyder (je suis-allemand)
 • Ils sont allemandes = her er den t mellem sont og allemandes skal udtales (il sont-allemandes)

Bemærk, at s'et i sætningen ils sont la bør ikke stemmes, da der ikke er nogen sammentrækning. Bemærk også, at sammentrækninger som nævnt ikke altid er sammentrækninger; i sætningen nous sommes à l’école, f.eks. s mellem sommes og à bør ikke indgås.

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvilke ord bøjes med être?

På fransk bruger de fleste verber "avoir" (at have) som deres hjælpeverbum i sammensatte tider, såsom passé composé. Der er dog en bestemt gruppe verber, der bruger "être" (at være) i stedet for "avoir" som hjælpeverbum. Disse verber beskriver ofte bevægelse, forandring eller en tilstand af væren. De huskes ofte med akronymet “DR MRS VANDERTRAMP”, som står for:

 1. Devenir (at blive)
 2. Revenir (at komme tilbage)
 3. Monter (at gå op)
 4. Rester (for at blive)
 5. Sortir (at gå ud)
 6. Venir (kommer)
 7. Aller (for at gå)
 8. Naître (at blive født)
 9. Descendre (at stige ned)
 10. Entrer (for at komme ind)
 11. Rentrer (at vende hjem)
 12. Tomber (at falde)
 13. Retourner (for at vende tilbage)
 14. Arriver (for at ankomme)
 15. Mourir (at dø)
 16. Partir (for at gå)

Når disse verber bruges i sammensatte tider som passé composé, er de enige i køn og tal med subjektet. For eksempel, “Je suis allé(e)” (jeg gik), hvor datids participiet “allé” stemmer overens med subjektet i køn og tal.

 

Hvornår bruger man être?

På fransk bruges verbet "être" i flere sammenhænge:

1. Beskrivelse af identitet og karakteristika:
Je suis étudiant. (Jeg er studerende.)
Elle est intelligente. (Hun er intelligent.)

2. Udtryk for placering:
Le livre est sur la table. (Bogen ligger på bordet.)
Nous sommes à la plage. (Vi er på stranden.)

3. At tale om profession eller erhverv:
Il est médecin. (Han er læge.)
Elle est professeure. (Hun er lærer.)

4. Udtryk for tid og datoer:
Il est huit heures. (Klokken er otte.)
Aujourd’hui, c’est le sept février. (I dag er det den syvende februar.)

5. Formning af passiv stemme:
La porte est fermée. (Døren er lukket.)
Les décisions sont prises par le conseil. (Beslutninger træffes af rådet).

6. I visse verbalkonstruktioner:
Je suis en train de manger. (Jeg er i gang med at spise.)
Il est en train de lire un livre. (Han er i gang med at læse en bog).

7. Sammensatte tider med visse verber:
Elle est partie. (Hun er gået.)
Nous sommes arrivés. (Vi er ankommet.)

8. I visse idiomatiske udtryk og ordsprog:
Être à l’aise (at være komfortabel)
Être en train de (at være i gang med)
Être malade comme un chien (at være meget syg)

Husk, at “être” er et uregelmæssigt verbum, og dets bøjninger skal læres udenad, da de ikke følger regelmæssige mønstre.