Conditionnel (fransk tidstavle for hypotetiske situationer)

Det franske sprog er kendt for sine rige grammatiske nuancer, og en af de vigtigste tider, der giver dybde og præcision til kommunikationen, er den conditionnel, almindeligvis kendt som conditional spændt. conditionnel giver talerne mulighed for at udtrykke hypotetiske situationer, ønsker, tvivl og høflige anmodninger og er dermed et alsidigt redskab til effektiv kommunikation. I denne artikel vil vi dykke ned i de indviklede detaljer ved konditionnel-tiden og udforske dens dannelse, brug og nogle vigtige tips til at mestre denne grammatiske perle.

 

Oprettelse

The conditionnel tid på fransk er relativt ligetil at danne. Den skabes ved at tilføje bestemte endelser til infinitivformen af et verbum. For almindelige verber tilføjes disse endelser til verbets stamme, som er det samme som infinitivformen uden den sidste -e, -re, eller -ir.

For eksempel:

 • Parler (at tale) bliver parlerais, parlerais, parlerait, parlerions, parleriez, parleraient (Jeg ville tale, du ville tale, han/hun/det ville tale, vi ville tale, du ville tale, de ville tale).

For uregelmæssige verber kan stammerne variere, men endelserne forbliver de samme. Nogle almindelige uregelmæssige verber i konditionnel tid omfatter être (at være), avoir (at have), faire (at gøre/lave), og aller (til at gå).

 

Anvendelse

 1. Udtryk for hypotetiske situationer: The conditionnel bruges ofte til at formidle hypotetiske eller imaginære situationer, ofte ledsaget af den betingede "hvis"-sætning (si). Det giver talerne mulighed for at diskutere, hvad der ville ske under forskellige omstændigheder.

Eksempel: Si j’avais plus d’argent, j’achèterais une maison. (Hvis jeg havde flere penge, ville jeg købe et hus.)

 1. Udtryk for ønsker og ønsker: conditionnel kan også bruges til at udtrykke ønsker, drømme eller ambitioner. Det udtrykker en følelse af længsel, eller hvad man gerne vil have, der skal ske.

Eksempel: J’aimerais voyager à travers le monde. (Jeg vil gerne rejse rundt i verden.)

 1. Høflige anmodninger: På fransk er det conditionnel bruges til at formulere høflige anmodninger, hvilket gør det til et uvurderligt redskab til at bevare høfligheden i samtaler.

Eksempel: Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? (Kan du hjælpe mig, tak?)

 1. Anmeldt tale: Når der rapporteres om en persons ord eller tanker, bruges konditionnel ofte til at bevare en neutral tone og formidle indirekte tale.

Eksempel: Il a dit qu’il viendrait demain. (Han sagde, at han ville komme i morgen.)

 

Tips til mestring

 1. Øv dig i konjugation: øv dig jævnligt i at bøje verberne i den conditionnel tid, idet man er opmærksom på både regelmæssige og uregelmæssige verbemønstre. Gør brug af online ressourcer, lærebøger og sprogindlæringsapps til interaktive øvelser.

 2. Kontekstualisér brugen: forstå den kontekst, i hvilken conditionnel anvendes. Det vil hjælpe dig med at anvende den præcist og hensigtsmæssigt i samtaler, så din tale bliver mere nuanceret og raffineret.

 3. Fordyb dig i fransk: Omgiv dig med autentiske franske materialer som bøger, film, sange og podcasts. Denne eksponering vil gøre dig fortrolig med den korrekte brug af det conditionnel tid i forskellige sammenhænge.

 4. Kommunikere med personer med modersmål: Ved at deltage i samtaler med fransksprogede indfødte vil du ikke kun forbedre dine generelle sprogfærdigheder, men også få mulighed for at øve dig i at bruge konditionnel-timen i virkelige situationer.

 

Konklusion

The conditionnel tid på fransk åbner en verden af muligheder for at udtrykke hypotetiske situationer, ønsker, tvivl og høflige anmodninger. Ved at forstå dens dannelse og brug og ved at øve sig i at anvende den kan eleverne mestre dette værdifulde grammatiske værktøj.

 

20 eksempler

 1. Il est parti hier soir. (Han rejste i går aftes.)
 2. Nous avons fini nos devoirs. (Vi blev færdige med vores lektier.)
 3. J’ai mangé une pomme. (Jeg spiste et æble.)
 4. Elle est allée au cinéma. (Hun gik i biografen.)
 5. Vous avez parlé à votre professeur. (Du talte med din lærer.)
 6. Ils ont acheté une nouvelle voiture. (De købte en ny bil.)
 7. Nous sommes arrivés en retard. (Vi ankom sent.)
 8. J’ai lu ce livre plusieurs fois. (Jeg har læst denne bog flere gange.)
 9. Elle a étudié pendant des heures. (Hun studerede i timevis.)
 10. Ils ont joué au football cet après-midi. (De spillede fodbold i eftermiddag.)
 11. Tu as vu ce film hier. (Du så denne film i går.)
 12. Nous avons mangé dans ce restaurant hier soir. (Vi spiste på denne restaurant i går aftes.)
 13. J’ai rencontré mon ami à la gare. (Jeg mødte min ven på togstationen.)
 14. Elle a préparé un délicieux repas. (Hun tilberedte et lækkert måltid.)
 15. Ils ont terminé leurs devoirs à temps. (De blev færdige med deres lektier til tiden.)
 16. Nous sommes partis en vacances la semaine dernière. (Vi tog på ferie i sidste uge.)
 17. J’ai oublié de fermer la porte. (Jeg glemte at lukke døren.)
 18. Elle a gagné le premier prix au concours. (Hun vandt førsteprisen i konkurrencen.)
 19. Nous avons vu un magnifique coucher de soleil. (Vi så en smuk solnedgang.)
 20. J’ai entendu cette chanson à la radio. (Jeg hørte denne sang i radioen.)

 

15 øvelse med conditionnel

Øvelse 1: Udfyld sætningen: Si j’avais plus de temps, je ____________ (apprendre) le piano.

Øvelse 2: Bøj udsagnsordet “aller” i konditional for pronomenet “tu.”

Øvelse 3: Omskriv sætningen med konditionalformen: Elle veut acheter une maison. (Elle, acheter)

Øvelse 4: Bøj udsagnsordet “pouvoir” i konditional for pronomenet “nous.”

Øvelse 5: Lav en sætning med udsagnsordet “aimer” i konditional tid.

Øvelse 6: Bøj udsagnsordet “faire” i konditional for pronomenet “vous.”

Øvelse 7: Omskriv sætningen med konditionalformen: Ils sont allés au cinéma hier soir. (Ils, aller)

Øvelse 8: Bøj udsagnsordet “venir” i konditional for pronomenet “je.”

Øvelse 9: Lav en sætning med udsagnsordet “savoir” i konditional tid.

Øvelse 10: Bøj udsagnsordet “voir” i konditional for pronomenet “elles.”

Øvelse 11: Omskriv sætningen med konditionalformen: Tu as besoin d’aide. (Tu, avoir besoin)

Øvelse 12: Bøj udsagnsordet “prendre” i konditional for pronomenet “il.”

Øvelse 13: Lav en sætning med udsagnsordet “vouloir” i konditional tid.

Øvelse 14: Bøj udsagnsordet “devoir” i konditional for pronomenet “nous.”

Øvelse 15: Omskriv sætningen med konditionalformen: Vous partez en vacances demain. (Vous, partir)