Bøjning af verbet "Voir" på fransk

Det franske sprog er kendt for sine mange forskellige bøjninger af verber, og et af de mest brugte verber er "voir", som betyder "at se". I denne artikel vil vi udforske bøjningen af "voir" i forskellige tider og stemninger, så du kan bruge det korrekt i forskellige sammenhænge.

 

Nutid indikativ

Indikativ nutid bruges til at beskrive handlinger, der sker i nutiden. Se her, hvordan "voir" bøjes i denne tid:

- Je vois (jeg ser)
- Tu vois (Du ser)
- Il/elle/on voit (Han/hun/anden ser)
- Nous voyons (Vi ser)
- Vous voyez (Du ser)
- Ils/elles voient (De ser)

 

Fortidens indikative tider

 

1. Ufuldkommen tid

Imperfektum bruges til at beskrive igangværende eller sædvanlige handlinger i fortiden. For at bøje "voir" i imperfektum skal du bruge følgende:

- Je voyais (jeg så/ville se)
- Tu voyais (Du så/ville se)
- Il/elle/on voyait (Han/hun/den anden så/ville se)
- Nous voyions (Vi så/ville se)
- Vous voyiez (Du så/ville se)
- Ils/elles voyaient (De så/ville se)

 

2. Passé Composé-tid

Passé composé bruges til at beskrive afsluttede handlinger i fortiden. For at danne den skal du bruge hjælpeverbet "avoir" og datidsformen af "voir", som er "vu".

- J'ai vu (jeg så)
- Tu as vu (Du så)
- Il/elle/on a vu (Han/hun/den ene så)
- Nous avons vu (Vi så)
- Vous avez vu (Du så)
- Ils/elles ont vu (De så)

 

Fremtidig indikativ tid

Den fremtidige indikative tid bruges til at beskrive handlinger, der vil ske i fremtiden. For at bøje "voir" i denne tid skal du tilføje følgende endelser til infinitivformen "voir":

- Je verrai (Jeg vil se)
- Tu verras (Du vil se)
- Il/elle/on verra (Han/hun/man vil se)
- Nous verrons (Vi vil se)
- Vous verrez (Du vil se)
- Ils/elles verront (De vil se)

 

Betinget stemning

Den betingede form bruges til at udtrykke hypotetiske situationer eller høflige anmodninger. For at bøje "voir" i konditionalis skal du tilføje følgende endelser til infinitivformen "voir":

- Je verrais (jeg ville se)
- Tu verrais (Du ville se)
- Il/elle/on verrait (Han/hun/man ville se)
- Nous verrions (Vi ville se)
- Vous verriez (Du ville se)
- Ils/elles verraient (De ville se)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "voir"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "voir" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je vois un film intéressant. (Jeg ser en interessant film.) - Nutid indikativ
  2. Tu as vu cette pièce de théâtre. (Du så dette stykke.) - Passé Composé
  3. Il verra ses amis demain. (Han vil se sine venner i morgen.) - Fremtidig indikativ
  4. Nous voyions des étoiles dans le ciel. (Vi plejede at se stjerner på himlen.) - Imperfektum
  5. Elles verraient le monde si elles le pouvaient. (De ville se verden, hvis de kunne.) - Betinget stemning
  6. On va voir un concert ce soir. (Vi skal se en koncert i aften.) - Nær fremtid
  7. Vous verrez la mer pendant vos vacances. (Du vil se havet i løbet af din ferie.) - Fremtidig indikativ
  8. Elle a vu un fantôme hier soir. (Hun så et spøgelse i går aftes.) - Passé Composé
  9. Je verrais bien un café maintenant. (Jeg ville ikke have noget imod at se en kaffe nu.) - Betinget stemning
  10. Nous avons vu ce musée l'année dernière. (Vi så dette museum sidste år.) - Passé Composé

 

Opsummering

Bøjning af verbet "voir" på fransk involverer forskellige tider og stemninger for at udtrykke handlinger i forskellige sammenhænge. Uanset om du taler om nutid, fortid eller fremtid, er det vigtigt at mestre bøjningen af "voir" for at kunne kommunikere effektivt på fransk. Øv dig på disse bøjninger for at forbedre dine færdigheder og flydende fransk.