Bøjning af verbet "Donner" på fransk

Det franske sprog er kendt for sine komplekse udsagnsordsbøjninger, og et af de vigtigste udsagnsord, du vil støde på i hverdagssamtaler, er "donner", som betyder "at give". Bøjning af verber på fransk indebærer, at man ændrer verbets form, så det passer til sætningens subjekt, tid og stemning. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan man bøjer verbet "donner" i forskellige tider og stemninger.

 

Nutid (Présent)

I nutid bøjes "donner" som følger:

- Je donne (jeg giver)
- Tu donnes (Du giver, uformel ental)
- Il/elle/on donne (Han/hun/anden giver)
- Nous donnons (Vi giver)
- Vous donnez (Du giver, formel ental/flertal)
- Ils/elles donnent (De giver)

 

Fortid (Passé Composé)

Datid på fransk dannes ofte ved hjælp af passé composé, som kræver et hjælpeverbum (normalt "avoir" eller "être") og datids participium af hovedverbet. For "donner" ville du bruge "avoir" som hjælpeverbum. Datidsformen af "donner" er "donné". Her er, hvordan du bøjer det:

- J'ai donné (jeg gav)
- Tu as donné (Du gav, uformel ental)
- Il/elle/on a donné (Han/hun/anden gav)
- Nous avons donné (Vi gav)
- Vous avez donné (Du gav, formel ental/flertal)
- Ils/elles ont donné (De gav)

 

Fremtidsform (Futur Simple)

For at bøje "donner" i futurum skal du tilføje følgende endelser til infinitivformen:

- Je donnerai (jeg vil give)
- Tu donneras (Du vil give, uformel ental)
- Il/elle/on donnera (Han/hun/anden vil give)
- Nous donnerons (Vi vil give)
- Vous donnerez (Du vil give, formel ental/flertal)
- Ils/elles donneront (De vil give)

 

Betinget stemning (Conditionnel Présent)

Den betingede stemning bruges til at udtrykke handlinger, der er afhængige af en betingelse. Brug følgende endelser for at bøje "donner" i konditionalis:

- Je donnerais (jeg ville give)
- Tu donnerais (Du ville give, uformel ental)
- Il/elle/on donnerait (Han/hun/anden ville give)
- Nous donnerions (Vi ville give)
- Vous donneriez (Du ville give, formel ental/flertal)
- Ils/elles donneraient (De ville give)

 

Imperativ stemning (Impératif)

Imperativ bruges til at give kommandoer eller fremsætte anmodninger. Her er imperativformerne af "donner":

- Donne (give, uformel ental)
- Donnons (Lad os give)
- Donnez (Giv, formel ental/flertal)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "donner"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "donner" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je donne un cadeau à mon ami. (Jeg giver en gave til min ven.) - nutid
  2. Tu as donné une réponse intéressante. (Du gav et interessant svar.) - datid (Passé Composé)
  3. Il donnera une présentation demain. (Han vil holde en præsentation i morgen.) - Futur Simple (fremtidsform)
  4. Nous donnerions notre avis si on nous le demandait. (Vi ville give vores mening, hvis vi blev spurgt.) - Betinget stemning (Conditionnel Présent)
  5. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. (Giv mig en hånd, tak.) - Imperativ
  6. Elle a donné son livre à la bibliothèque. (Hun gav sin bog til biblioteket.) - datid (Passé Composé)
  7. Vous donnerez une conférence importante. (Du vil holde en vigtig forelæsning.) - Fremtid (Futur Simple)
  8. On donne souvent des conseils utiles. (Man giver ofte nyttige råd.) - Nutid
  9. Les enfants donnent des fleurs à leur mère. (Børnene giver blomster til deres mor.) - nutid
  10. Donnez-moi l'opportunité de m'expliquer. (Giv mig mulighed for at forklare mig.) - Imperativ

Disse sætninger demonstrerer den alsidige brug af verbet "donner" i forskellige tider og stemninger, hvilket giver mulighed for en bred vifte af udtryk på fransk.

 

Opsummering

At bøje verbet "donner" på fransk indebærer at mestre dets former i forskellige tider og stemninger. Uanset om du giver kommandoer, taler om nutid, fortid eller fremtid, er det vigtigt at vide, hvordan man bøjer "donner" korrekt for at kunne kommunikere effektivt på fransk. Øvelse og fortrolighed med disse bøjninger vil hjælpe dig med at blive mere flydende i brugen af dette alsidige verbum i hverdagssamtaler.