Bøjning af det tyske verbum "kommen"

Verbet “kommen” på tysk kan oversættes til "at komme" på engelsk. Det er et vigtigt verbum i hverdagskommunikation, og at mestre dets bøjning er afgørende for alle, der lærer sproget. I denne artikel vil vi se nærmere på bøjningen af “kommen” på tværs af forskellige grammatiske tider.

 

Nutid

I nutid, “kommen” konjugater som følger:

1. Ich komme (Jeg kommer)
2. Du kommst (Du kommer)
3. Er/sie/es kommt (Han/hun/det kommer)
4. Wir kommen (Vi kommer)
5. Ihr kommt (Du kommer)
6. Sie kommen (De kommer)

 

Simpel datid

Den simple datid, også kendt som "imperfektum" eller "præteritum", bruges mindre hyppigt i talt tysk, men er stadig vigtig at kende. Bøjningen af “kommen” i simpel datid er:

1. Ich kam (Jeg kom)
2. Du kamst (Du kom)
3. Er/sie/es kam (Han/hun/det kom)
4. Wir kamen (Vi kom)
5. Ihr kamt (Du kom)
6. Sie kamen (De kom)

 

Perfektum

Perfektum dannes ved hjælp af hjælpeverbet “haben” (at have) eller “sein” (at være) sammen med præteritum participium af “kommen”, som er “gekommen”. Sådan bøjes det:

1. Ich bin gekommen (Jeg er kommet)
2. Du bist gekommen (Du er kommet)
3. Er/sie/es ist gekommen (Han/hun/det er kommet)
4. Wir sind gekommen (Vi er kommet)
5. Ihr seid gekommen (Du er kommet)
6. Sie sind gekommen (De er kommet)

 

Pluskvamperfektum

Pluperfektum bruges til at angive en handling, der allerede var afsluttet før en anden fortidig handling. Den dannes ved hjælp af hjælpeverbet “haben” eller “sein” i datid, efterfulgt af datids participium af “kommen”. Bøjningen er som følger:

1. Ich war gekommen (Jeg var kommet)
2. Du warst gekommen (Du var kommet)
3. Er/sie/es war gekommen (Han/hun/det var kommet)
4. Wir waren gekommen (Vi var kommet)
5. Ihr wart gekommen (Du var kommet)
6. Sie waren gekommen (De var kommet)

 

Fremtidig datid

På tysk kan futurum dannes ved hjælp af hjælpeverbet “werden” (at blive) efterfulgt af infinitivformen af hovedverbet. Bøjningen af “kommen” i futurum ser sådan her ud:

1. Ich werde kommen (Jeg vil komme)
2. Du wirst kommen (Du vil komme)
3. Er/sie/es wird kommen (Han/hun/det vil komme)
4. Wir werden kommen (Vi vil komme)
5. Ihr werdet kommen (Du vil komme)
6. Sie werden kommen (De vil komme)

 

Betinget tid

Betinget tid på tysk dannes ved hjælp af hjælpeverbet “würde” (ville) efterfulgt af infinitivformen af hovedverbet. Her kan du se, hvordan “kommen” bøjes i betinget tid:

1. Ich würde kommen (Jeg ville komme)
2. Du würdest kommen (Du ville komme)
3. Er/sie/es würde kommen (Han/hun/det ville komme)
4. Wir würden kommen (Vi ville komme)
5. Ihr würdet kommen (Du ville komme)
6. Sie würden kommen (De ville komme)