"Voyager" - Bøjning af det franske verbum

Voyager, der betyder "at rejse" på engelsk, er et alsidigt og almindeligt brugt verbum på fransk. At lære at bøje dette verbum er vigtigt for alle, der ønsker at kommunikere effektivt på fransk. I denne artikel vil vi udforske bøjningen af "voyager" i forskellige tider og stemninger for at hjælpe dig med at bruge det korrekt i forskellige sammenhænge.

 

Nutid indikativ

I nutid indikativ bøjes "voyager" som følger:

- Je voyage (jeg rejser)
- Tu voyages (Du rejser)
- Il/elle/on voyage (Han/hun/anden rejser)
- Nous voyageons (Vi rejser)
- Vous voyagez (Du rejser)
- Ils/elles voyagent (De rejser)

 

Fortid indikativ

For datidens indikativ er bøjningen som følger:

- J'ai voyagé (Jeg har rejst)
- Tu as voyagé (Du har rejst)
- Il/elle/on a voyagé (Han/hun/en har rejst)
- Nous avons voyagé (Vi har rejst)
- Vous avez voyagé (Du har rejst)
- Ils/elles ont voyagé (De har rejst)

 

Fremtidig vejledende

Når du taler om fremtidige handlinger, skal du bruge futurum indikativ:

- Je voyagerai (Jeg vil rejse)
- Tu voyageras (Du vil rejse)
- Il/elle/on voyagera (Han/hun/den ene vil rejse)
- Nous voyagerons (Vi vil rejse)
- Vous voyagerez (Du vil rejse)
- Ils/elles voyageront (De vil rejse)

 

Betinget

I konditionalis bøjes "voyager" som følger:

- Je voyagerais (jeg ville rejse)
- Tu voyagerais (Du ville rejse)
- Il/elle/on voyagerait (Han/hun/man ville rejse)
- Nous voyagerions (Vi ville rejse)
- Vous voyageriez (Du ville rejse)
- Ils/elles voyageraient (De ville rejse)

 

Konjunktiv

Konjunktiv bruges til at udtrykke usikkerhed, tvivl eller ønske. Bøjningen af "voyager" i konjunktiv er som følger:

- Que je voyage (At jeg rejser)
- Que tu voyages (At du rejser)
- Qu'il/elle/on voyage (at han/hun/man rejser)
- Que nous voyagions (At vi rejser)
- Que vous voyagiez (At du rejser)
- Qu'ils/elles voyagent (at de rejser)

 

Imperativ

I imperativ, som bruges til at give kommandoer eller instruktioner, er bøjningen af "voyager" som følger:

- Voyage (rejse) - for den uformelle entalsform "tu".
- Voyageons (Lad os rejse) - til "nous"-formen
- Voyagez (rejse) - for de formelle former "vous" i ental og "vous" i flertal

 

10 eksempler på sætninger med ordet "voyager"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "voyager" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je voyage en France chaque été. (Jeg rejser til Frankrig hver sommer.) - Nutid indikativ
  2. J'ai voyagé en Asie l'année dernière. (Jeg rejste til Asien sidste år.) - Past Indicative
  3. Elle voyagera en Espagne demain. (Hun rejser til Spanien i morgen.) - Fremtidig indikativ
  4. Si j'avais plus d'argent, je voyagerais davantage. (Hvis jeg havde flere penge, ville jeg rejse mere.) - Betinget
  5. Il faut que tu voyages plus souvent. (Du er nødt til at rejse oftere.) - Konjunktiv
  6. Voyageons ensemble à travers le monde! (Lad os rejse ud i verden sammen!) - Imperativ
  7. Quand je voyage, j'aime découvrir de nouvelles cultures. (Når jeg rejser, nyder jeg at opdage nye kulturer.) - Nutid indikativ
  8. Nous avions voyagé pendant des heures avant d'arriver à destination. (Vi havde rejst i timevis, før vi nåede frem til vores destination.) - Past indikativ
  9. Si vous gagnez à la loterie, vous voyagerez partout. (Hvis du vinder i lotteriet, vil du rejse overalt.) - Fremtidig indikativ
  10. Je serais heureux si nous pouvions voyager ensemble. (Jeg ville blive glad, hvis vi kunne rejse sammen.) - Betinget

Disse sætninger viser, hvordan verbet "voyager" kan bruges i forskellige tider til at beskrive forskellige rejserelaterede situationer og handlinger.