Bøjning af det franske verbum "Savoir"

Det franske sprog er kendt for sine indviklede bøjninger af verber, og et af de vigtigste og mest brugte verber på fransk er "savoir". "Savoir" kan oversættes til "at vide" på engelsk og er et alsidigt verbum, der har flere betydninger og bruges i forskellige sammenhænge. I denne artikel vil vi udforske bøjningen af det franske verbum "savoir" i forskellige tider og stemninger og kaste lys over dets former, og hvordan det bruges.

 

Nutid

I nutid bøjes "savoir" på følgende måde:

- Je sais (jeg ved det)
- Tu sais (Du ved, uformel ental)
- Il/elle/on sait (Han/hun/man ved det)
- Nous savons (Vi ved)
- Vous savez (du ved, formelt ental eller flertal)
- Ils/elles savent (De ved det)

"Je sais" og "tu sais" er første og anden person ental, mens "il/elle/on sait" er tredje person ental. "Nous savons" og "vous savez" er første og anden person flertal, og "ils/elles savent" er tredje person flertal.

 

Datid

1. Passé Composé (Perfekt nutid)

For at udtrykke handlinger, der er afsluttet i fortiden, bruges passé composé. I denne tid bøjes "savoir" med hjælpeverbet "avoir" og datidsleddet "su".

- J'ai su (jeg vidste det)
- Tu as su (Du vidste det, uformel ental)
- Il/elle/on a su (Han/hun/anden vidste det)
- Nous avons su (Vi vidste det)
- Vous avez su (Du vidste det, formel ental eller flertal)
- Ils/elles ont su (De vidste det)

 

2. Imparfait (ufuldkommen)

Imperfektum bruges til at beskrive igangværende eller sædvanlige handlinger i fortiden. For at bøje "savoir" i imperfektum, skal du tilføje følgende endelser til verbets stamme:

- Je savais (jeg vidste det)
- Tu savais (Du vidste det, uformel ental)
- Il/elle/on savait (Han/hun/man vidste det)
- Nous savions (Vi vidste det)
- Vous saviez (Du vidste det, formel ental eller flertal)
- Ils/elles savaient (De vidste det)

 

Betinget stemning

Den betingede stemning bruges til at udtrykke handlinger, der ville ske under visse betingelser. For at bøje "savoir" i konditionalis, skal du tilføje følgende endelser til verbets infinitivform:

- Je saurais (jeg ville vide det)
- Tu saurais (Du ville vide det, uformel ental)
- Il/elle/on saurait (Han/hun/man ville vide det)
- Nous saurions (Vi ville vide det)
- Vous sauriez (Du ville vide det, formel ental eller flertal)
- Ils/elles sauraient (De ville vide det)

 

Fremtidig datid

Futurum bruges til at tale om handlinger, der vil ske i fremtiden. For at bøje "savoir" i futurum, skal du tilføje følgende endelser til verbets infinitivform:

- Je saurai (Jeg vil vide det)
- Tu sauras (Du vil vide det, uformel ental)
- Il/elle/on saura (Han/hun/anden vil vide det)
- Nous saurons (Vi vil vide)
- Vous saurez (Du vil vide, formel ental eller flertal)
- Ils/elles sauront (De vil vide det)

 

Konjunktiv

Konjunktiv bruges til at udtrykke tvivl, ønske eller usikkerhed. For at bøje "savoir" i konjunktiv, bruger du følgende former:

- Que je sache (Det ved jeg)
- Que tu saches (at du ved det, uformel ental)
- Qu'il/elle/on sache (at han/hun/man ved)
- Que nous sachions (Det ved vi)
- Que vous sachiez (at du ved det, formel ental eller flertal)
- Qu'ils/elles sachent (at de ved det)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "savoir"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "savoir" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je sais parler français. (Jeg ved, hvordan man taler fransk.) - nutid
  2. Tu savais la réponse hier. (Du kendte svaret i går.) - Imperfektum
  3. Il saura bientôt la vérité. (Han vil snart kende sandheden.) - Fremtid
  4. Nous avons su la nouvelle hier soir. (Vi fandt ud af nyhederne i går aftes.) - Passé Composé
  5. Vous sauriez la réponse si vous demandiez. (Du ville kende svaret, hvis du spurgte.) - Betinget stemning
  6. Elles savaient que j'étais en retard. (De vidste, at jeg kom for sent.) - Imperfektum
  7. Que je sache, il n'a pas encore décidé. (Så vidt jeg ved, har han ikke besluttet sig endnu.) - Konjunktiv
  8. Elle saura le résultat demain. (Hun vil kende resultatet i morgen.) - Fremtid
  9. Nous savions qu'il était difficile. (Vi vidste, at det var svært.) - Imperfektum
  10. Ils savaient que vous viendriez. (De vidste, at du ville komme.) - Imperfektum

Disse sætninger demonstrerer brugen af "savoir" i forskellige tider og stemninger og fremhæver dets alsidighed i det franske sprog.

 

Opsummering

Det franske udsagnsord "savoir" er en grundlæggende del af sproget, og at mestre dets bøjning er afgørende for effektiv kommunikation. Uanset om du diskuterer viden, færdigheder eller evner, spiller "savoir" en vigtig rolle i at udtrykke dig præcist i forskellige tider og stemninger. Øvelse og fortrolighed med dets bøjning vil hjælpe dig med at navigere i det franske sprogs forviklinger med selvtillid.