Bøjning af det franske verbum "Mourir"

Mourir, der betyder "at dø" på fransk, er et vigtigt verbum, der ofte bruges i hverdagssamtaler og litteratur. Det hører til den tredje gruppe af franske verber, som er kendt som uregelmæssige verber på grund af deres uforudsigelige bøjningsmønstre. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan man bøjer "mourir" i forskellige tider og stemninger.

 

Nutid indikativ

Indikativ nutid bruges til at beskrive handlinger eller tilstande, der sker i nutiden. Her er, hvordan "mourir" bøjes i nutid indikativ:

- Je meurs (jeg dør)
- Tu meurs (Du dør)
- Il/elle/on meurt (Han/hun/anden dør)
- Nous mourons (Vi dør)
- Vous mourez (Du dør)
- Ils/elles meurent (De dør)

 

Fortid indikativ

Datid indikativ bruges til at tale om handlinger, der skete i fortiden. Her er, hvordan "mourir" bøjes i datid indikativ:

- Je suis mort(e) (Jeg er død)
- Tu es mort(e) (Du er død)
- Il/elle/on est mort(e) (Han/hun/anden er død)
- Nous sommes morts(es) (Vi er døde)
- Vous êtes mort(e)s (I er døde)
- Ils/elles sont morts(es) (De er døde)

 

Fremtidig vejledende

For at udtrykke fremtidige handlinger eller begivenheder kan du bruge futurum indikativ. At konjugere "mourir" i futurum er relativt ligetil:

- Je mourrai (Jeg vil dø)
- Tu mourras (Du vil dø)
- Il/elle/on mourra (Han/hun/den ene vil dø)
- Nous mourrons (Vi vil dø)
- Vous mourrez (Du vil dø)
- Ils/elles mourront (De vil dø)

 

Betinget

Den betingede stemning bruges til at udtrykke hypotetiske handlinger eller begivenheder. For at bøje "mourir" i konditionalis, skal du bruge følgende former:

- Je mourrais (jeg ville dø)
- Tu mourrais (Du ville dø)
- Il/elle/on mourrait (Han/hun/den ene vil dø)
- Nous mourrions (Vi ville dø)
- Vous mourriez (Du ville dø)
- Ils/elles mourraient (De ville dø)

 

Konjunktiv

Konjunktiv bruges ofte i ledsætninger til at udtrykke tvivl, ønsker, følelser og andre subjektive ideer. Her er konjunktivformerne af "mourir":

- Que je meure (At jeg dør)
- Que tu meures (At du dør)
- Qu'il/elle/on meure (at han/hun/en dør)
- Que nous mourions (At vi dør)
- Que vous mouriez (At du dør)
- Qu'ils/elles meurent (At de dør)

 

Imperativ

Imperativ bruges til at give kommandoer eller fremsætte anmodninger. Imperativformerne af "mourir" er:

- Meurs (Die) - Uformel ental
- Mourons (Lad os dø) - første person flertal
- Mourez (Die) - formel ental og flertal

 

10 eksempler på sætninger med ordet "mourir"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "mourir" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je meurs d'impatience de te voir. (Jeg er ved at dø af utålmodighed efter at se dig.) - Nutid indikativ
  2. Il est mort il y a dix ans. (Han døde for ti år siden.) - Past Indicative
  3. Nous mourrons tous un jour. (Vi vil alle dø en dag.) - Fremtidig indikativ
  4. Si j'étais malade, je mourrais de faim. (Hvis jeg var syg, ville jeg sulte ihjel.) - Betinget
  5. Je crains qu'il ne meure avant l'arrivée des secours. (Jeg frygter, at han dør, før hjælpen kommer.) - Konjunktiv
  6. Mourons ensemble pour une cause noble. (Lad os dø sammen for en ædel sag.) - Imperativ
  7. Elle a peur de mourir seule. (Hun er bange for at dø alene.) - Nutid indikativ
  8. Après sa longue maladie, il est enfin mort en paix. (Efter sin lange sygdom døde han endelig fredeligt.) - Past indikativ
  9. Si tu continues à fumer, tu mourras prématurément. (Hvis du fortsætter med at ryge, vil du dø for tidligt.) - futurum indikativ
  10. Il faut que nous trouvions un moyen de ne pas mourir de froid. (Vi er nødt til at finde en måde ikke at fryse ihjel på.) - Konjunktiv

 

Opsummering

At bøje det franske verbum "mourir" kan være en smule vanskeligt, især for elever, på grund af dets uregelmæssige bøjningsmønster. Men med øvelse og fortrolighed med de forskellige tider og stemninger kan du trygt bruge dette vigtige verbum i dine franske samtaler og på skrift. Husk, at det at mestre verbernes bøjning er et grundlæggende skridt på vejen til at blive dygtig til det franske sprog.