"Montrer" - Bøjning af det franske verbum

Det franske sprog er kendt for sit rige ordforråd og sine indviklede grammatiske regler. Et grundlæggende aspekt af fransk grammatik er bøjning af verber. I denne artikel vil vi fokusere på bøjningen af verbet "montrer", som betyder "at vise" på engelsk. Bøjning er den proces, hvor man ændrer verbet, så det passer til sætningens subjekt og tid, og det er en vigtig del af at mestre fransk grammatik.

 

Bøjning af nutid

I nutid bøjes "montrer" forskelligt afhængigt af subjektpronomenet. Her er bøjningen for "montrer" i nutid:

- Je montre (jeg viser)
- Tu montres (Du viser)
- Il/elle/on montre (Han/hun/anden viser)
- Nous montrons (Vi viser)
- Vous montrez (Du viser)
- Ils/elles montrent (De viser)

 

Bøjning af datid

Datid på fransk er opdelt i flere former, herunder passé composé, imparfait og passé simple. Lad os fokusere på passé composé, som er den mest almindeligt anvendte datidsform i talt fransk.

For at danne passé composé af "montrer" skal du bruge hjælpeverbet "avoir" (at have) eller "être" (at være) i nutid, efterfulgt af passé participium af "montrer", som er "montré". Her er bøjningerne:

Brug af "avoir":
- J'ai montré (jeg viste)
- Tu as montré (Du viste)
- Il/elle/on a montré (Han/hun/den viste)
- Nous avons montré (Vi har vist)
- Vous avez montré (Du har vist)
- Ils/elles ont montré (De viste)

Brug af "être" (bruges, når subjektet er intransitivt, refleksivt eller relateret til bevægelse):
- Je suis montré(e) (Jeg viste)
- Tu es montré(e) (Du viste)
- Il/elle/on est montré(e) (Han/hun/anden viste)
- Nous sommes montré(e)s (Vi viste)
- Vous êtes montré(e)(s) (Du viste det)
- Ils/elles sont montré(e)s (De viste)

 

Bøjning af fremtid

For at udtrykke fremtidige handlinger med "montrer", kan du bruge futurum. For at danne futurum skal du tilføje de passende endelser til infinitivformen af "montrer." Her er bøjningerne:

- Je montrerai (Jeg vil vise)
- Tu montreras (Du vil vise)
- Il/elle/on montrera (Han/hun/anden vil vise)
- Nous montrerons (Vi vil vise)
- Vous montrerez (Du vil vise)
- Ils/elles montreront (De vil vise)

 

Betinget bøjning

Den betingede stemning på fransk bruges til at udtrykke hypotetiske eller høflige anmodninger. For at bøje "montrer" i betinget tid skal du tilføje de betingede endelser til infinitivformen:

- Je montrerais (jeg ville vise)
- Tu montrerais (Du ville vise)
- Il/elle/on montrerait (Han/hun/anden ville vise)
- Nous montrerions (Vi ville vise)
- Vous montreriez (Du ville vise)
- Ils/elles montreraient (De ville vise)

 

Konjugation af imperativ

Imperativ bruges til at give kommandoer eller fremsætte anmodninger. At bøje "montrer" i imperativ er relativt ligetil:

- Montre (Vis) - for entalsformen "tu" (du)
- Montrons (Lad os vise) - til "nous"-formen
- Montrez (Vis) - for "vous"-formen

 

10 eksempler på sætninger med ordet "montrer"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "montrer" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je montrerai ma nouvelle voiture demain. (Jeg vil vise min nye bil i morgen.) - Fremtid
  2. Tu me montrais toujours tes dessins quand nous étions enfants. (Du plejede at vise mig dine tegninger, da vi var børn.) - Imperfektum
  3. Elle a montré son passeport à l'agent de sécurité. (Hun viste sit pas til sikkerhedsagenten.) - Participium passé (passé composé)
  4. Nous montrons les photos de nos vacances à nos amis. (Vi viser billederne af vores ferie til vores venner.) - Nutid
  5. Vous montrerez la solution lors de la réunion. (Du vil vise løsningen under mødet.) - Fremtid
  6. Ils n'ont jamais montré d'intérêt pour cette activité. (De har aldrig vist nogen interesse for denne aktivitet.) - Participium passé (passé composé)
  7. Si tu pouvais, tu me montrerais comment résoudre ce problème. (Hvis du kunne, ville du vise mig, hvordan man løser dette problem.) - Betinget tid
  8. Le professeur leur a montré comment conjuguer ce verbe. (Læreren viste dem, hvordan man bøjer dette verbum.) - Participium passé (passé composé)
  9. On me montre la direction à suivre. (De viser mig den retning, jeg skal følge.) - Nutid
  10. Nous montrions notre affection en public. (Vi plejede at vise vores kærlighed offentligt.) - Imperfektum

Disse sætninger illustrerer brugen af verbet "montrer" i forskellige grammatiske tider og viser dets alsidighed i forskellige sammenhænge.