Bøjning af det franske verbum "Jouer"

Blandt de utallige verber på fransk skiller "jouer" sig ud som et populært og alsidigt verbum, der betyder "at spille". Uanset om du taler om at spille et instrument, en sport eller et spil, er det vigtigt at mestre bøjningen af "jouer" for alle, der lærer fransk. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man bøjer dette verbum i forskellige tider og stemninger.

 

Infinitivformen

Før vi dykker ned i bøjningerne, så lad os starte med infinitivformen af "jouer". På fransk er verber i infinitiv grundformen og ender ofte på -er, -ir eller -re. "Jouer" hører til -er-gruppen. Her er infinitivformen:

- Jouer (at spille)

Lad os nu undersøge, hvordan "jouer" bøjes i forskellige tider og stemninger.

 

Nutid (Présent)

Nutid bruges til at beskrive handlinger, der sker lige nu, eller sædvanlige handlinger. For at bøje "jouer" i nutid skal du følge dette mønster:

- Je joue (jeg spiller)
- Tu joues (Du spiller)
- Il/elle/on joue (Han/hun/den spiller)
- Nous jouons (Vi leger)
- Vous jouez (Du spiller)
- Ils/elles jouent (De leger)

For eksempel:

- Je joue au tennis. (Jeg spiller tennis.)
- Nous jouons de la musique. (Vi spiller musik.)

 

Fortid (Passé Composé)

Passé composé bruges til at tale om handlinger, der skete i fortiden. For at danne passé composé af "jouer" skal du bruge hjælpeverbet "avoir" og datidsleddet "joué". Her er, hvordan det ser ud:

- J'ai joué (Jeg har spillet)
- Tu as joué (Du har spillet)
- Il/elle/on a joué (Han/hun/anden har spillet)
- Nous avons joué (Vi har spillet)
- Vous avez joué (Du har spillet)
- Ils/elles ont joué (De har spillet)

For eksempel:

- J'ai joué au football hier. (Jeg spillede fodbold i går.)
- Elle a joué du piano ce matin. (Hun spillede klaver i morges.)

 

Fremtidsform (Futur Simple)

Futurum bruges til at tale om handlinger, der vil ske i fremtiden. For at bøje "jouer" i futurum skal du tilføje følgende endelser til infinitivformen:

- Je jouerai (Jeg vil spille)
- Tu joueras (Du vil spille)
- Il/elle/on jouera (Han/hun/anden vil spille)
- Nous jouerons (Vi vil spille)
- Vous jouerez (Du vil spille)
- Ils/elles joueront (De vil spille)

For eksempel:

- Je jouerai au théâtre demain soir. (Jeg vil spille i teatret i morgen aften.)
- Ils joueront au basket cet été. (De vil spille basketball til sommer).

 

Ufuldkommen tid (Imparfait)

Imperfektum bruges til at beskrive igangværende eller gentagne handlinger i fortiden. For at bøje "jouer" i imperfektum skal du erstatte endelsen -er med følgende:

- Je jouais (jeg spillede/spillede)
- Tu jouais (Du spillede/spillede)
- Il/elle/on jouait (Han/hun/anden spillede/spillede)
- Nous jouions (Vi legede/spillede)
- Vous jouiez (Du spillede/spillede)
- Ils/elles jouaient (De spillede/spillede)

For eksempel:

- Quand j'étais enfant, je jouais au parc tous les jours. (Da jeg var barn, plejede jeg at lege i parken hver dag).
- Elle jouait du violon dans l'orchestre. (Hun spillede violin i orkestret.)

 

Betinget stemning (Conditionnel)

Den betingede stemning bruges til at udtrykke hypotetiske eller fremtidige handlinger, der afhænger af en betingelse. For at bøje "jouer" i konditionalis skal du tilføje følgende endelser til infinitivformen:

- Je jouerais (jeg ville spille)
- Tu jouerais (Du ville spille)
- Il/elle/on jouerait (Han/hun/anden ville spille)
- Nous jouerions (Vi ville spille)
- Vous joueriez (Du ville spille)
- Ils/elles joueraient (De ville lege)

For eksempel:

- Je jouerais du piano si j'avais le temps. (Jeg ville spille klaver, hvis jeg havde tid.)
- Ils joueraient mieux s'ils s'entraînaient davantage. (De ville spille bedre, hvis de øvede sig mere).

 

Konjunktiv (Subjonctif)

Konjunktiv bruges til at udtrykke tvivl, usikkerhed, ønske eller nødvendighed. Bøjning af "jouer" i konjunktiv kræver forskellige endelser:

- Que je joue (At jeg spiller)
- Que tu joues (At du spiller)
- Qu'il/elle/on joue (at han/hun/den spiller)
- Que nous jouions (At vi leger)
- Que vous jouiez (At du spiller)
- Qu'ils/elles jouent (at de spiller)

For eksempel:

- Il est nécessaire que tu joues bien. (Det er nødvendigt, at du spiller godt.)
- Je préfère qu'ils jouent tranquillement. (Jeg foretrækker, at de spiller roligt.)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "rendre"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "rendre" i forskellige grammatiske tider:

  1. Il rend visite à sa grand-mère chaque week-end. (Han besøger sin bedstemor hver weekend.) - Nutid
  2. Hier, elle a rendu son livre à la bibliothèque. (I går afleverede hun sin bog på biblioteket.) - datid (Passé composé)
  3. Ils rendront leur décision demain matin. (De vil træffe deres beslutning i morgen tidlig.) - Fremtid
  4. J'espère qu'il rende son devoir à temps. (Jeg håber, han afleverer sin opgave til tiden.) - Konjunktiv
  5. Les élèves doivent rendre leurs devoirs avant la fin de la semaine. (Eleverne skal aflevere deres opgaver inden ugens udgang.) - Infinitiv
  6. Nous rendions souvent visite à nos amis quand nous habitions en France. (Vi plejede ofte at besøge vores venner, da vi boede i Frankrig.) - Imperfektum
  7. Si tu ne rends pas cet objet, tu devras le remplacer. (Hvis du ikke returnerer denne genstand, bliver du nødt til at erstatte den.) - Betinget stemning
  8. Elle rend un hommage émouvant à son professeur. (Hun giver en følelsesladet hyldest til sin lærer.) - Nutids participium
  9. Ils rendent service à la communauté en faisant du bénévolat. (De tjener samfundet ved at udføre frivilligt arbejde.) - Nutid
  10. Quand tu auras fini, rends-moi mon livre, s'il te plaît. (Når du er færdig, så giv mig min bog tilbage, tak.) - Perfektum fremtid

 

Opsummering

At mestre bøjningen af det franske verbum "jouer" er essentielt for alle, der lærer sproget. Med sine forskellige tider og stemninger giver "jouer" dig mulighed for at udtrykke en bred vifte af handlinger og følelser relateret til leg. Øv disse bøjninger regelmæssigt, og du vil snart kunne bruge "jouer" med selvtillid i dine samtaler, uanset om du taler om at spille et musikinstrument, en sport eller et spil.