"Finir" - Bøjning af det franske udsagnsord

Blandt de mange verber på fransk skiller "finir" sig ud som et vigtigt verbum, der bruges hyppigt i dagligdags samtale og skrivning. At forstå, hvordan man bøjer "finir" korrekt, er et grundlæggende skridt på vejen mod et flydende fransk. I denne artikel vil vi se nærmere på bøjningen af "finir" i forskellige tider og stemninger, så du kan bruge det med selvtillid i forskellige sammenhænge.

 

Infinitivformen: "Finir"

Før vi ser på bøjningen af "finir", så lad os starte med infinitivformen. Infinitivformen af et verbum er dets grundform, og for "finir" er det simpelthen "finir". For at bøje dette verbum skal du ændre det i forhold til subjekt og tid, hvilket vil give det forskellige endelser.

 

Bøjning i præsens indikativ

1. Je finis - jeg er færdig
2. Tu finis - Du er færdig
3. Il/Elle/On finit - Han/Hun/On afslutter
4. Nous finissons - Vi er færdige
5. Vous finissez - Du afslutter
6. Ils/Elles finissent - De er færdige

Nutid indikativ bruges til at beskrive handlinger, der sker i øjeblikket eller sædvanlige handlinger. At bøje "finir" i nutid indikativ er relativt ligetil, med regelmæssige endelser tilføjet til roden af verbet.

 

Bøjning i fortidens indikativ

1. J'ai fini - Jeg er færdig
2. Tu as fini - Du er færdig
3. Il/Elle/On a fini - Han/hun/den er færdig
4. Nous avons fini - Vi er færdige
5. Vous avez fini - Du er færdig
6. Ils/Elles ont fini - De er færdige

Indikativ datid bruges til at beskrive afsluttede handlinger i fortiden. For at bøje "finir" i præteritum indikativ skal du bruge den passende form af hjælpeverbet "avoir" (at have) efterfulgt af præteritum participium "fini".

 

Bøjning i futurum indikativ

1. Je finirai - jeg bliver færdig
2. Tu finiras - Du bliver færdig
3. Il/Elle/On finira - Han/Hun/On bliver færdig
4. Nous finirons - Vi bliver færdige
5. Vous finirez - Du bliver færdig
6. Ils/Elles finiront - De vil blive færdige

Futurum indikativ bruges til at tale om handlinger, der vil ske i fremtiden. For at bøje "finir" i futurum indikativ, skal du tilføje de relevante endelser til infinitivformen.

 

Bøjning i betinget form

1. Je finirais - jeg ville blive færdig
2. Tu finirais - Du ville blive færdig
3. Il/Elle/On finirait - Han/Hun/On ville blive færdig
4. Nous finirions - Vi ville blive færdige
5. Vous finiriez - Du ville blive færdig
6. Ils/Elles finiraient - De ville blive færdige

Den betingede form bruges til at udtrykke hypotetiske situationer eller høflige anmodninger. For at bøje "finir" i konditionalis, skal du tilføje de relevante endelser til infinitivformen.

 

Bøjning i imperativ

1. (Tu) Finis! - (Du) Færdig!
2. (Nous) Finissons ! - (Lad os) blive færdige!
3. (Vous) Finissez ! - (Du) Gør det færdigt!

Imperativ bruges til at give befalinger eller komme med forslag. Imperativformerne af "finir" er relativt ligetil og bruges ofte i hverdagskommunikation.

 

10 eksempler på sætninger med ordet "finir"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "finir" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je finis mon travail chaque jour. (Jeg afslutter mit arbejde hver dag.) - Nutid indikativ
  2. Tu as fini ton livre hier soir. (Du blev færdig med din bog i går aftes.) - Past Indicative
  3. Il finira ses devoirs demain matin. (Han bliver færdig med sine lektier i morgen tidlig.) - Fremtidig indikativ
  4. Nous finissions le repas quand elle est arrivée. (Vi var ved at afslutte måltidet, da hun ankom.) - Forbigået imperfektum
  5. Vous finirez cette tâche avant midi. (Du vil afslutte denne opgave før middag.) - Fremtidig indikativ
  6. Ils finiraient le projet s'ils avaient plus de temps. (De ville afslutte projektet, hvis de havde mere tid.) - Betinget
  7. Finissez votre dessert avant de partir. (Spis din dessert, før du går.) - Imperativ
  8. Elle avait fini de parler quand je suis entré. (Hun var færdig med at tale, da jeg kom ind.) - Perfektum
  9. Nous finirons nos études l'année prochaine. (Vi afslutter vores studier næste år.) - Fremtidig indikativ
  10. Si tu finis ton travail, tu pourras sortir. (Hvis du er færdig med dit arbejde, kan du gå ud.) - Nutid Betinget