Bøjning af det franske verbum "Craindre"

Det franske sprog er kendt for sit rige bøjningssystem, hvor verberne ændrer form afhængigt af forskellige faktorer som tid, stemning og subjekt. Et af de verber, der følger dette mønster, er "craindre", som betyder "at frygte" eller "at være bange". I denne artikel vil vi udforske bøjningen af verbet "craindre" i forskellige tider og stemninger.

 

Nutid indikativ

I nutid indikativ bøjes "craindre" som følger:

- Je crains (jeg frygter)
- Tu crains (Du frygter)
- Il/elle/on craint (Han/hun/den ene frygter)
- Nous craignons (Vi frygter)
- Vous craignez (Du frygter)
- Ils/elles craignent (De frygter)

 

Ufuldkommen indikativ

Imperfektum indikativ bruges til at beskrive igangværende eller sædvanlige handlinger i fortiden. Bøjningen af "craindre" i denne tid er som følger:

- Je craignais (jeg plejede at frygte)
- Tu craignais (Du plejede at frygte)
- Il/elle/on craignait (Han/hun/man plejede at frygte)
- Nous craignions (Vi plejede at frygte)
- Vous craigniez (Du plejede at frygte)
- Ils/elles craignaient (De plejede at frygte)

 

Enkel fremtid

For at udtrykke handlinger, der vil ske i fremtiden, kan du bruge den simple fremtidsform af "craindre", som dannes på følgende måde:

- Je craindrai (Jeg vil frygte)
- Tu craindras (Du vil frygte)
- Il/elle/on craindra (Han/hun/den ene vil frygte)
- Nous craindrons (Vi vil frygte)
- Vous craindrez (Du vil frygte)
- Ils/elles craindront (De vil frygte)

 

Betinget

Den betingede stemning bruges til at udtrykke hypotetiske eller usikre handlinger. Bøjningen af "craindre" i konditionalis er som følger:

- Je craindrais (jeg ville frygte)
- Tu craindrais (Du ville frygte)
- Il/elle/on craindrait (Han/hun/man ville frygte)
- Nous craindrions (Vi ville frygte)
- Vous craindriez (Du ville frygte)
- Ils/elles craindraient (De ville frygte)

 

Konjunktiv

Konjunktiv bruges til at udtrykke tvivl, ønske eller usikkerhed. Bøjningen af "craindre" i konjunktiv er som følger:

- Que je craigne (Det frygter jeg)
- Que tu craignes (Det, du frygter)
- Qu'il/elle/on craigne (at han/hun/man frygter)
- Que nous craignions (Det frygter vi)
- Que vous craigniez (At du frygter)
- Qu'ils/elles craignent (som de frygter)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "craindre"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "craindre" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je crains les araignées. (Jeg frygter edderkopper.) - Nutid indikativ
  2. Tu craignais l'obscurité quand tu étais enfant. (Du plejede at frygte mørket, da du var barn.) - Imperfektum indikativ
  3. Il craindra les conséquences de ses actes. (Han vil frygte konsekvenserne af sine handlinger.) - Simpel fremtid
  4. Elle craindrait de perdre son emploi. (Hun ville frygte at miste sit job.) - Betinget
  5. Nous craignons que cela n'arrive. (Vi frygter, at det kan ske.) - Konjunktiv nutid
  6. Vous craigniez de prendre la mauvaise décision. (Du var bange for at træffe den forkerte beslutning.) - Imperfekt konjunktiv
  7. Ils craignent que le temps ne se gâte. (De frygter, at vejret bliver dårligt.) - Nutidskonjunktiv
  8. Le médecin a dit qu'elle avait craint pour sa santé. (Lægen sagde, at hun havde frygtet for sit helbred.) - Perfektum indikativ
  9. Nous craindrions de ne pas réussir l'examen. (Vi ville frygte ikke at bestå eksamen.) - Betinget
  10. Elles ont craint le pire lors de l'accident. (De frygtede det værste under ulykken.) - Perfektum indikativ

 

Opsummering

At bøje verbet "craindre" på fransk kan virke komplekst i starten, men med øvelse bliver det mere overskueligt. Det er vigtigt at forstå de forskellige tider og stemninger, som dette verbum kan bruges i, da det giver dig mulighed for at udtrykke forskellige nuancer af frygt eller ængstelse. Uanset om du diskuterer nutidig frygt, fortidige bekymringer, fremtidige usikkerheder eller hypotetiske situationer, er det at mestre bøjningen af "craindre" et afgørende skridt i at blive dygtig til fransk. Så øv disse bøjninger regelmæssigt for at forbedre dine sprogfærdigheder og bruge "craindre" med selvtillid i forskellige sammenhænge.