Bøjning af det franske verbum "Commencer"

Det franske sprog er kendt for sine komplekse udsagnsordsbøjninger, og et af de udsagnsord, der ofte udgør en udfordring for indlærere, er "commencer". I denne artikel vil vi udforske bøjningen af verbet "commencer" i forskellige tider og stemninger og give dig en omfattende guide til at bruge dette vigtige franske verbum.

 

Nutid (Présent)

- Je commence - jeg begynder
- Du begynder - Du starter (uformel)
- Il/elle/on commence - Han/hun/den starter
- Nous commençons - Vi starter
- Vous commencez - Du starter (formel/flertal)
- Ils/elles commencent - De starter

 

Ufuldkommen tid (Imparfait)

- Je commençais - Jeg var ved at begynde
- Tu commençais - Du startede (uformel)
- Il/elle/on commençait - Han/hun/den ene begyndte
- Nous commencions - Vi var i gang
- Vous commenciez - Du var i gang (formel/flertal)
- Ils/elles commençaient - De var ved at begynde

 

Simpel fortid (Passé Simple)

- Je commençai - jeg startede
- Tu commenças - Du startede (uformel)
- Il/elle/on commença - Han/hun/den startede
- Nous commençâmes - Vi startede
- Vous commençâtes - Du startede (formel/flertal)
- Ils/elles commencèrent - De startede

 

Fremtidsform (Futur Simple)

- Je commencerai - Jeg vil starte
- Tu commenceras - Du vil starte (uformel)
- Il/elle/on commencera - Han/hun/anden vil starte
- Nous commencerons - Vi vil starte
- Vous commencerez - Du vil starte (formel/flertal)
- Ils/elles commenceront - De vil starte

 

Betinget stemning (Conditionnel Présent)

- Je commencerais - jeg ville starte
- Tu commencerais - Du ville starte (uformelt)
- Il/elle/on commencerait - Han/hun/anden ville starte
- Nous commencerions - Vi ville starte
- Vous commenceriez - Du ville starte (formel/flertal)
- Ils/elles commenceraient - De ville starte

 

Konjunktiv (Subjonctif Présent)

- Que je commence - At jeg starter
- Que tu commences - At du starter (uformel)
- Qu'il/elle/on commence - At han/hun/den starter
- Que nous commencions - At vi starter
- Que vous commenciez - At du starter (formel/flertal)
- Qu'ils/elles commencent - At de starter

 

Imperativ stemning (Impératif)

- Begynd! - Start! (uformel ental)
- Commençons! - Lad os komme i gang!
- Commencez! - Start! (formel/flertal)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "begynder"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "commencer" i forskellige grammatiske tider:

  1. J'ai commencé mes devoirs. (Jeg er begyndt på mine lektier.) - datid enkel
  2. Il commence à pleuvoir. (Det begynder at regne.) - nutid
  3. Nous commencerons bientôt notre voyage. (Vi begynder snart vores rejse.) - Fremtid
  4. Elle commençait à se sentir mieux. (Hun var begyndt at få det bedre.) - Imperfektum
  5. Vous commencerez le projet demain. (Du vil starte projektet i morgen.) - Fremtidsform
  6. Ils ont commencé la réunion sans moi. (De startede mødet uden mig.) - Præteritum simple
  7. Tu commencerais un nouveau livre si tu avais le temps. (Du ville begynde på en ny bog, hvis du havde tid.) - Betinget stemning
  8. Que nous commencions à travailler ensemble. (At vi begynder at arbejde sammen.) - Konjunktiv
  9. Commencez à préparer le dîner. (Begynd at forberede middagen.) - Imperativ
  10. Le film commencera à 20 heures. (Filmen starter kl. 20.00) - Fremtidsform

Disse eksempler viser alsidigheden af verbet "commencer" på tværs af forskellige tider og stemninger på fransk.

 

Opsummering

Verbet "commencer" er et grundlæggende fransk verbum, der betyder "at starte" eller "at begynde". Som vist i denne artikel gennemgår det regelmæssige bøjningsmønstre i forskellige tider og stemninger. At lære at bøje "commencer" korrekt er afgørende for effektiv kommunikation på fransk, da det ofte bruges i hverdagssamtaler og skrevne tekster. Ved at mestre bøjningen af dette verbum er du et skridt tættere på at blive dygtig til det franske sprog. Bliv ved med at øve dig, og med tiden vil du blive mere sikker på at bruge "commencer" og andre franske verber præcist.