"Boire" - Bøjning af det franske udsagnsord

Et af de mest brugte verber på fransk er "boire", som betyder "at drikke". I denne artikel vil vi udforske bøjningen af verbet "boire" i forskellige tider og stemninger og hjælpe dig med at forstå det komplicerede i at bruge dette verbum effektivt i forskellige sammenhænge.

 

Nutid indikativ

Den nuværende indikative tid bruges til at udtrykke handlinger, der sker i nutiden. For at bøje "boire" i nutid indikativ skal vi følge mønsteret for verber på -re. Her er, hvordan det gøres:

- Je bois (jeg drikker)
- Tu bois (Du drikker)
- Il/elle/on boit (Han/hun/den ene drikker)
- Nous buvons (Vi drikker)
- Vous buvez (Du drikker)
- Ils/elles boivent (De drikker)

 

Imperfektum indikativ

Imperfektum indikativ bruges til at beskrive fortidige handlinger, der var igangværende eller sædvanlige. For at bøje "boire" i imperfektum skal du bruge følgende former:

- Je buvais (jeg plejede at drikke)
- Tu buvais (Du plejede at drikke)
- Il/elle/on buvait (Han/hun/den plejede at drikke)
- Nous buvions (Vi plejede at drikke)
- Vous buviez (Du plejede at drikke)
- Ils/elles buvaient (De plejede at drikke)

 

Fremtidig indikativ tid

For at tale om handlinger, der vil ske i fremtiden, skal man bruge futurum indikativ. For at bøje "boire" i futurum skal du følge dette mønster:

- Je boirai (Jeg vil drikke)
- Tu boiras (Du vil drikke)
- Il/elle/on boira (Han/hun/den ene vil drikke)
- Nous boirons (Vi vil drikke)
- Vous boirez (Du vil drikke)
- Ils/elles boiront (De vil drikke)

 

Betinget stemning

Den betingede stemning bruges til at udtrykke handlinger, der er afhængige af en betingelse eller hypotetiske situationer. For at bøje "boire" i konditionalis, skal du bruge følgende former:

- Je boirais (jeg ville drikke)
- Tu boirais (Du ville drikke)
- Il/elle/on boirait (Han/hun/anden ville drikke)
- Nous boirions (Vi ville drikke)
- Vous boiriez (Du ville drikke)
- Ils/elles boiraient (De ville drikke)

 

Konjunktiv

Konjunktiv bruges til at udtrykke tvivl, mulighed eller nødvendighed. For at bøje "boire" i konjunktiv, her er formerne:

- Que je boive (At jeg drikker)
- Que tu boives (At du drikker)
- Qu'il/elle/on boive (at han/hun/en drikker)
- Que nous buvions (At vi drikker)
- Que vous buviez (At du drikker)
- Qu'ils/elles boivent (at de drikker)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "boire"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "boire" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je bois du café le matin. (Jeg drikker kaffe om morgenen.) - Nutid indikativ
  2. Tu as bu de l'eau hier. (Du drak vand i går.) - datid indikativ
  3. Il boira un verre de vin ce soir. (Han vil drikke et glas vin i aften.) - Fremtidig indikativ
  4. Nous avons bu du thé hier soir. (Vi drak te i går aftes.) - Nutid perfektum
  5. Vous boirez du jus d'orange demain. (Du vil drikke appelsinjuice i morgen.) - Fremtidig indikativ
  6. Elles buvaient du lait quand je suis arrivé. (De drak mælk, da jeg kom.) - Imperfektum indikativ
  7. On devrait boire de l'eau tous les jours. (Man bør drikke vand hver dag.) - Nutidig konjunktiv
  8. Il faudrait qu'elle boive moins de soda. (Hun burde drikke mindre sodavand.) - Nutidskonjunktiv
  9. Nous boirions du thé s'il faisait froid. (Vi ville drikke te, hvis det var koldt.) - Betinget
  10. Elles boivent du café comme moi. (De drikker kaffe ligesom mig.) - Nutid indikativ

Disse eksempelsætninger viser brugen af verbet "boire" i forskellige grammatiske tider og fremhæver dets alsidighed i forskellige sammenhænge.