Avoir - Bøjning i nutid, datid, fremtid, passé composé osv.

Avoir er et meget vigtigt hjælpeverbum på fransk. Nedenfor kan du se de forskellige bøjninger af avoir og nederst på siden kan du læse om, hvordan verbet bruges og udtales korrekt.

 

Bøjning af avoir

Indicatif (indikativ)

Présent (nutid)

 • j’ai
 • tu as
 • il a
 • nous avons
 • vous avez
 • ils ont

Eksempel: j’ai envie de manger = Jeg har lyst til at spise

Passé composé (førnutid)

 • j’ai eu
 • tu as eu
 • il a eu
 • nous avons eu
 • vous avez eu
 • ils ont eu

Eksempel: j’ai eu envie de manger = Jeg har haft lyst til at spise


 

Imparfait (datid)

 • j’avais
 • tu avais
 • il avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils avaient

Eksempel: j’avais envie de manger = Jeg havde lyst til at spise

Plus-que-parfait (førdatid)

 • j’avais eu
 • tu avais eu
 • il avait eu
 • nous avions eu
 • vous aviez eu
 • ils avaient eu

Eksempel: j’avais eu envie de manger = Jeg havde haft lyst til at spise


 

Futur (fremtid)

 • j’aurai
 • tu auras
 • il aura
 • nous aurons
 • vous aurez
 • ils auront

Eksempel: j’aurai envie de manger = Jeg får lyst til at spise

Futur passé (førfremtid)

 • j’aurai eu
 • tu auras eu
 • il aura eu
 • nous aurons eu
 • vous aurez eu
 • ils auront eu

Eksempel: j’aurai eu envie de manger = jeg ville have haft lyst til at spise


 

Passé simple (simpel datid)

 • j’eus
 • tu eus
 • il eut
 • nous eûmes
 • vous eûtes
 • ils eurent

Eksempel: j’eus peine à trouver la maison = Jeg havde svært ved at finde huset

Passé antérieur (førdatid)

 • j’eus eu
 • tu eus eu
 • il eut eu
 • nous eûmes eu
 • vous eûtes eu
 • ils eurent eu

Eksempel: j’eus eu chaud = jeg havde været varm

 


 

Conditionnel (fortidens fremtid)

Conditionnel présent

 • j’aurais
 • tu aurais
 • il aurait
 • nous aurions
 • vous auriez
 • ils auraient

Eksempel: j’aurais adoré être policier = Jeg ville gerne have været politibetjent

Conditionnel passé

 • j’aurais eu
 • tu aurais eu
 • il aurait eu
 • nous aurions eu
 • vous auriez eu
 • ils auraient eu

Eksempel: si il m’avait payé des millions, j’aurais eu un autre statut = hvis han havde betalt mig millioner, ville jeg have haft en anden status

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que j’aie
 • que tu aies
 • qu’il ait
 • que nous ayons
 • que vous ayez
 • qu’ils aient

Eksempel: le seul problème que j’aie dans tout ceci, c’est que l’argent n’a jamais été versé = det eneste problem, jeg har i alt dette, er, at pengene aldrig er blevet overført

Subjonctif passé

 • que j’aie eu
 • que tu aies eu
 • qu’il ait eu
 • que nous ayons eu
 • que vous ayez eu
 • qu’ils aient eu

Eksempel: c’est un des meilleurs restaurants que j’aie eu l’opportunité de visiter = det er en af de bedste restauranter, jeg har haft mulighed for at besøge


 

Subjonctif imparfait

 • que j’eusse
 • que tu eusses
 • qu’il eût
 • que nous eussions
 • que vous eussiez
 • qu’ils eussent

Eksempel: j’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante = Jeg ville have elsket at bo ved siden af en ung kæmpe

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse eu
 • que tu eusses eu
 • qu’il eût eu
 • que nous eussions eu
 • que vous eussiez eu
 • qu’ils eussent eu

Eksempel: il répondit à ma question avant que j’eusse eu le temps de la formuler = han besvarede mit spørgsmål, før jeg nåede at formulere det

 


 

Impératif (ufravigelig)

Impératif présent

 • (tu) aie
 • (nous) ayons
 • (vous) ayez

Eksempel: le personnel le plus attentionné que nous ayons rencontré = det mest opmærksomme personale, vi har mødt

Impératif passé

 • (tu) aie eu
 • (nous) ayons eu
 • (vous) ayez eu

Eksempel: c’est qui la meilleure amie que tu aie eu ? = hvem er den bedste ven, du nogensinde har haft?

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • avoir

Oversættelse af: avoir = at have

Infinitif passé

 • avoir eu

Oversættelse af: avoir eu = har haft

 


 

Participe

Participe présent

 • ayant

Oversættelse af: ayant = have

Participe passé

 • ayant eu

Oversættelse af: ayant eu = have haft

Participe antérieur

 • ayant eu

Oversættelse af: ayant eu = have haft

 

Om verbet avoir

Avoir er et uregelmæssigt fransk verbum, som også er et af de to hjælpeverber (det andet er être).

Hvis du vil lære fransk, er det meget vigtigt, at du kan bøje avoir, da det er et af de mest anvendte verber i det franske sprog - både på grund af dets meget centrale rolle i sproget, men også på grund af dets funktion som hjælpeverbum.

 

Udtalelse af avoir

Avoir er ikke kun svært at udtale korrekt, dets bøjninger skaber også ofte stor forvirring, når man lærer fransk. Eksempler omfatter:

 • a eller à: a er en konjugation (nutid, 3. person, ental) af avoir, hvor à er en præposition, som bedst kan oversættes med til eller i. Eksempler: il a mangé = han har spist og je vais à la boulangerie = Jeg går til bageriet. Da de to ord er meget ens i stavemåde og udtale, kan de let forvirre begyndere.
 • Il y a: Den lille sætning il y a, betyder normalt "der er" eller "er der". Ved første øjekast virker denne del af sætningen mærkelig for de fleste mennesker, men den er meget anvendt på fransk, og det er derfor nyttigt at lære den. I daglig tale udtales den iya.
 • Il n’y a pas: Dette er den samme del af sætningen som ovenfor, med tilføjelse af en negation (ne + pas) for at give sætningen den modsatte betydning: "der er ikke" eller "der er ikke". Il n’y a pas udtales iyapa.
 • Eu, eus, eut: Bøjningerne eu, (som er en del af det tidligere participium) eus og eut (som er en del af den passé simple) udtales alle y, som i tu ("du"). Det samme gælder for eûmes, eûtes og eurent, som udtales y-m, y-t og y-r henholdsvis.

 

Sammentrækninger

Der findes en række sammentrækninger i forbindelse med bøjningerne af avoir. Her er et par eksempler:

 • Z-lyd: Når et ord ender på s og støder op til et ord, der begynder med en vokal, er s skal udtales med et z lyd. I forbindelse med avoir, gælder dette i følgende tilfælde: nous avons, vous avez, ils ont og elles ont.
 • Ils/elles ont: Som nævnt ovenfor skal s'et være stemt mellem ils/elles og ont så du udtaler et z lyd. Hvis du ikke gør det, siger du ils/elles sont i stedet (med en s lyd), som er en konjugation af être! Dette er en meget almindelig begynderfejl.
 • Tu as: Tu as betyder "du har" eller "har du" og er sammenbygget til t’a, og udtales derfor ta. Der er dog ikke noget galt med at udtale ordene hver for sig (ty a) og denne udtale hører man nogle gange i de frankofone lande.
 • Tu n’as pas: Dette er den samme del af sætningen som ovenfor, men med tilføjelse af en negation (ne + pas), således at sætningen får den modsatte betydning: "du har ikke" eller "du har ikke". Denne del af sætningen kan udtales både ta pa (t’as pas) og ty na pa (tu n’as pas).