Avoir – Bøjning af det franske hjælpeverbum

Nedenfor kan du se de forskellige bøjninger af avoir og i bunden af siden kan du læse om hvordan verbet anvendes og udtales korrekt.

 

Bøjning af avoir

Indicatif (indikativ)

Présent (nutid)

 • j’ai
 • tu as
 • il a
 • nous avons
 • vous avez
 • ils ont

Eks. j’ai envie de manger = jeg har lyst til at spise

Passé composé (førnutid)

 • j’ai eu
 • tu as eu
 • il a eu
 • nous avons eu
 • vous avez eu
 • ils ont eu

Eks. j’ai eu envie de manger = jeg har haft lyst til at spise


 

Imparfait (datid)

 • j’avais
 • tu avais
 • il avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils avaient

Eks. j’avais envie de manger = jeg havde lyst til at spise

Plus-que-parfait (førdatid)

 • j’avais eu
 • tu avais eu
 • il avait eu
 • nous avions eu
 • vous aviez eu
 • ils avaient eu

Eks. j’avais eu envie de manger = jeg havde haft lyst til at spise


 

Futur (fremtid)

 • j’aurai
 • tu auras
 • il aura
 • nous aurons
 • vous aurez
 • ils auront

Eks. j’aurai envie de manger = jeg får til lyst til at spise (OBS: Bemærk at man ikke kan bøje verbet ‘at have’ i fremtid på dansk; derfor har vi erstattet det med ‘får’)

Futur passé (førfremtid)

 • j’aurai eu
 • tu auras eu
 • il aura eu
 • nous aurons eu
 • vous aurez eu
 • ils auront eu

Eks. j’aurai eu envie de manger = jeg ville have haft lyst til at spise


 

Passé simple (simpel datid)

 • j’eus
 • tu eus
 • il eut
 • nous eûmes
 • vous eûtes
 • ils eurent

Eks. j’eus peine à trouver la maison = jeg havde svært ved at finde huset

Passé antérieur (førdatid)

 • j’eus eu
 • tu eus eu
 • il eut eu
 • nous eûmes eu
 • vous eûtes eu
 • ils eurent eu

Eks. j’eus eu chaud = jeg havde haft det varmt

 


 

Conditionnel (fortids fremtid)

Conditionnel présent

 • j’aurais
 • tu aurais
 • il aurait
 • nous aurions
 • vous auriez
 • ils auraient

Eks. j’aurais adoré être policier = jeg ville have elsket at være politibetjent

Conditionnel passé

 • j’aurais eu
 • tu aurais eu
 • il aurait eu
 • nous aurions eu
 • vous auriez eu
 • ils auraient eu

Eks. si il m’avait payé des millions, j’aurais eu un autre statut = hvis han havde betalt mig millioner, ville jeg have haft en anden status

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que j’aie
 • que tu aies
 • qu’il ait
 • que nous ayons
 • que vous ayez
 • qu’ils aient

Eks. le seul problème que j’aie dans tout ceci, c’est que l’argent n’a jamais été versé = det eneste problem jeg har i alt dette, er, at pengene aldrig er blevet overført

Subjonctif passé

 • que j’aie eu
 • que tu aies eu
 • qu’il ait eu
 • que nous ayons eu
 • que vous ayez eu
 • qu’ils aient eu

Eks. c’est un des meilleurs restaurants que j’aie eu l’opportunité de visiter = det er en af de bedste restauranter, jeg har haft mulighed for at besøge


 

Subjonctif imparfait

 • que j’eusse
 • que tu eusses
 • qu’il eût
 • que nous eussions
 • que vous eussiez
 • qu’ils eussent

Eks. j’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante = jeg ville have elsket at leve ved siden af en ung kæmpe

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse eu
 • que tu eusses eu
 • qu’il eût eu
 • que nous eussions eu
 • que vous eussiez eu
 • qu’ils eussent eu

Eks. il répondit à ma question avant que j’eusse eu le temps de la formuler = han svarede på mit spørgsmål, inden jeg havde haft tid til at formulere det

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) aie
 • (nous) ayons
 • (vous) ayez

Eks. le personnel le plus attentionné que nous ayons rencontré = det mest opmærksomhedsgivende personale vi har mødt

Impératif passé

 • (tu) aie eu
 • (nous) ayons eu
 • (vous) ayez eu

Eks. c’est qui la meilleure amie que tu aie eu ? = hvem er den bedste veninde, du har haft?

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • avoir

Overs. avoir = at have

Infinitif passé

 • avoir eu

Overs. avoir eu = have haft

 


 

Participe

Participe présent

 • ayant

Overs. ayant = havende

Participe passé

 • ayant eu

Overs. ayant eu = havende haft

Participe antérieur

 • ayant eu

Overs. ayant eu = havende haft

 

 

Om verbet avoir

Avoir er et uregelmæssigt fransk verbum, der samtidig er det ene af de to hjælpeverber (det andet er être). 

Hvis du vil lære fransk, er det meget vigtigt at du kan bøje avoir, da det er et af de mest anvendte verber i det franske sprog – både i kraft af dets meget centrale rolle i sproget, men også pga. dets funktion som hjælpeverbum.

 

Udtale af avoir

Avoir er ikke bare være svært at udtale korrekt; dets bøjninger giver ofte også anledning til en del forvirring, når man vil lære fransk. Eksempler inkluderer:

 • a eller à: a er en bøjning (présent, 3. person, ental) af avoir, hvor à er en præposition, der bedst kan oversættes med til eller i. Eksempler: il a mangé = han har spist og je vais à la boulangerie = jeg går til bageren. Fordi de to ord ligner hinanden meget i skrift og udtale, kan de nemt forvirre nybegyndere.
 • Il y a: Den lille sætningsdel il y a, betyder for det meste “der er ellerer der. Sætningsdelen fremstår ved første øjekast mærkværdig for de fleste danskere, men den er meget anvendt på fransk og det er derfor hensigtsmæssigt at lære den. I daglig tale udtales den iya, men nybegyndere med skandinaviske modersmål bør indledningsvist bestræbe sig på at udtale alle bogstaverne (il-y-a) og kun gradvist overgå til den hurtigere iya-udtale.
 • Il n’y a pas: Dette er den samme sætningsdel som ovenfor, hvor der blot er tilføjet en nægtelse (ne + pas), så sætningen får den modsatte betydning; “der er ikke”  eller “er der ikke”. Il n’y a pas udtales iyapa.
 • Eu, eus, eut: Bøjningerne eu, (som er en del af participe passé) eus og eut (som er en del passé simple) udtales alle y, som i f.eks. tu (“du”). Det samme gælder eûmes, eûtes og eurent, der udtales hhv. y-m, y-t og y-r.

 

Sammentrækninger

Der er en del sammentrækninger forbundet med bøjningerne af avoir. Her er et par eksempler:

 • Z-lyd: Når et ord slutter på s og støder op mod et ord, der starter med en vokal, skal s’et stemmes med en z-lyd. I forhold til avoir gør dette sig gældende i følgende tilfælde: nous avons, vous avez, ils ont og elles ont.
 • Ils/elles ont: Som nævnt ovenfor skal s’et stemmes mellem ils/elles og ont, så man udtaler en z-lyd. Undlader man at gøre dette, siger man i stedet ils/elles sont (med en s-lyd) hvilket er en bøgning af être! Dette er en meget almindelig begynderfejl.
 • Tu as: Tu as betyder “du har” eller “har du” og sammentrækkes til t’a, og udtales derfor ta. Der er dog intet forkert i at udtale ordene seperat (ty a) og man hører ind i mellem denne udtale i de frankofone lande. 
 • Tu n’as pas: Dette er den samme sætningsdel som ovenfor, hvor der blot er tilføjet en nægtelse (ne + pas), så sætningen får den omvendte betydning; “du har ikke” eller “har du ikke”. Denne sætningsdel kan både udtales ta pa (t’as pas) og ty na pa (tu n’as pas).