Artiklernes rolle (bestemt og ubestemt) i tysk grammatik

Artikler spiller en afgørende rolle i tysk grammatik, da de angiver substantivernes køn, tal og kasus. Der er to hovedtyper af artikler på tysk: bestemte og ubestemte. I denne artikel ser vi nærmere på betydningen og brugen af både bestemte og ubestemte artikler samt eksempler, der illustrerer brugen af dem.

 

Bestemte artikler

Bestemte artikler på tysk svarer til det engelske ord “the”. De angiver specifikke navneord og bruges, når man henviser til noget bestemt.

 

Eksempler på bestemte artikler:

 • Maskulin: der (den)
  • Eksempel: der Mann (manden)
 • Feminin: die (den)
  • Eksempel: die Frau (kvinden)
 • Neutrum: das (den)
  • Eksempel: das Kind (barnet)
 • Flertal: die (den)
  • Eksempel: die Bücher (bøgerne)

 

Ubestemte artikler

Ubestemte artikler på tysk svarer til de engelske ord “a” og “an”. De bruges, når man henviser til ikke-specifikke navneord.

 

Eksempler på ubestemte artikler:

 • Maskulin: ein (a/an)
  • Eksempel: ein Mann (en mand)
 • Feminin: eine (a/an)
  • Eksempel: eine Frau (en kvinde)
 • Neutrum: ein (a/an)
  • Eksempel: ein Kind (et barn)
 • Flertal: keine (ingen)
  • Eksempel: keine Bücher (ingen bøger)

 

Bestemte vs. ubestemte artikler

Valget mellem bestemte og ubestemte artikler afhænger af, om taleren henviser til noget specifikt eller uspecifikt.

 • Brug bestemte artikler, når du henviser til et bestemt substantiv: "huset", "bilen".
 • Brug ubestemte artikler, når du henviser til et ikke-specifikt substantiv: "et hus", "en bil".