Almindelige tyske grammatikfejl for engelsktalende

Tysk grammatik kan være en udfordring for engelsktalende, der lærer sproget. Selvom begge sprog har nogle ligheder, er der også vigtige forskelle, som kan føre til fejl. I denne artikel ser vi på nogle almindelige tyske grammatikfejl, som engelsktalende begår, sammen med eksempler, der kan hjælpe med at afklare disse problemer.

 

Fejl i ordstillingen

På tysk kan ordstillingen afvige betydeligt fra engelsk. En almindelig fejl er at placere verbet i slutningen af en sætning i stedet for i anden position i hovedsætninger.

Eksempel:

 • På engelsk: “I go tomorrow to the cinema.”
 • Forkert tysk: “Ich gehe morgen ins Kino.”
 • Korrekt tysk: “Morgen gehe ich ins Kino.”

 

Negationsfejl

Negation på tysk betyder, at man bruger ordet “nicht” (ikke) eller andre negationsord som “kein” (ingen) korrekt. Engelsktalende kæmper ofte med, hvor de skal placere disse ord i en sætning.

Eksempel:

 • På engelsk: “I don’t speak German.”
 • Forkert tysk: “Ich spreche nicht Deutsch.”
 • Korrekt tysk: “Ich spreche kein Deutsch.”

 

Køn og artikler

Tyske navneord har grammatisk køn (masculine, feminine, neuter), som bestemmer de anvendte artikler (der, die, das). Engelsktalende finder det ofte udfordrende at huske kønnet på hvert navneord.

Eksempel:

 • På engelsk: “The book is interesting.”
 • Forkert tysk: “Der Buch ist interessant.”
 • Korrekt tysk: “Das Buch ist interessant.”

 

Placering af modalverber

Modalverber på tysk, som f.eks. “können” (dåse) eller “müssen” (must), er placeret anderledes i sætninger end på engelsk. De kommer ofte før hovedverbet.

Eksempel:

 • På engelsk: “I can speak German.”
 • Forkert tysk: “Ich sprechen kann Deutsch.”
 • Korrekt tysk: “Ich kann Deutsch sprechen.”